Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ, Ο.Ε.Ε.)

ΟΕΕ Ανακοίνωση σχετικά με την Εγγραφή στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών

ΟΕΕ

4 Απριλίου 2023

Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση για την Ψήφιση της Τροποποίησης της Παρ. 8 του Άρθρου 86 του Ν. 4849/2021

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών χαιρετίζουν την πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή μεταβατική διάταξη, που δίνει τη δυνατότητα να εγγραφούν στο μητρώο των εσωτερικών ελεγκτών του ΟΕΕ, εφόσον έχουν τουλάχιστον τρία έτη αποδεδειγμένης εμπειρίας στον εσωτερικό έλεγχο, φυσικά πρόσωπα που δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, αλλά εργάζονται ως εσωτερικοί ελεγκτές κατά την ημερομηνία ψήφισης του σχετικού νόμου, που θέτει τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος.

Με την ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση της εργασίας προσώπων, που δεν διαθέτουν πιστοποίηση ή δεν έχουν πτυχίο, αλλά εργάζονται ως εσωτερικοί ελεγκτές μέχρι σήμερα.

Ένα δίκαιο αίτημα των εργαζομένων στον εσωτερικό έλεγχο, που δεν είχαν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο μητρώο των εσωτερικών ελεγκτών και ένα κοινό αίτημα του ΟΕΕ και του ΙΕΕΕ έγινε πράξη με την ήδη ψηφισθείσα διάταξη και τους καλούμε να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας του ΟΕΕ για τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στο μητρώο εσωτερικών ελεγκτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!