Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Υπ. Εργασίας 23216/2023 Παρέχονται οδηγίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Δ17)
ΤΜΗΜΑ Α’
Διεύθυνση: Σταδίου 29, 105 59, Αθήνα
Πληροφορίες: Θ. Λυκουργιάς
Τηλέφωνο: 2131516815
Ηλ. Ταχ.: synparoxes@ypakp.gr

Αρ. Πρωτ.: 23216

ΠΡΟΣ: e-ΕΦΚΑ
Γενική Δ/νση Συντάξεων
Δ/νση Νομοθεσίας & Συντονισμού
Συντάξεων
Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Μη
Μισθωτών
Αχαρνών 27-29
10439, Αθήνα

ΚΟΙΝ. : Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών
α) Γενική Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού
Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας
Δ/νση Οδικής Κυκλοφορίας & Ασφάλειας
Τμήμα Αδειών Οδήγησης και
Επιμόρφωσης Οδηγών
β) Γενική Δ/νση Μεταφορών
Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών
Τμήμα Αστικών Επιβατικών Μεταφορών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
10191, Παπάγου

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται οδηγίες»

Σχετ.: α) Το α.π. Φ.80000/58364/22.6.2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας

Προς απάντηση του από 8.2.2023 ερωτήματος σας σχετικά με την αντιμετώπιση περίπτωσης ασφαλισμένου του πρ. ΟΑΕΕ επαγγελματία οδηγού (χωματουργικές εργασίες με κατοχή φορτηγού ιδιωτικής χρήσης), ο οποίος υπέβαλλε αίτημα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος χωρίς διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και χωρίς κατάθεση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης, ενώ έχει ξεπεράσει το 67ο έτος της ηλικίας και σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 4 του αρ. 41 του ν. 4850/2021, έχει καταργηθεί η υποχρέωση κατάθεσης της επαγγελματικής άδειας οδήγησης για τους ιδιοκτήτες και οδηγούς φορτηγού ή λεωφορείου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 05.11.2021 και εφεξής, καθώς και για όσες είναι εκκρεμείς κατά την ίδια ημερομηνία. Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται υποχρέωση από μέρους του ασφαλισμένου για κατάθεση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης, όταν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, και οι Υπηρεσίες του Φορέα πρέπει να διενεργήσουν τις απαραίτητες ενέργειες για την απονομή σύνταξης στον ενδιαφερόμενο.

2. Όσον αφορά τυχόν απασχόληση του ενδιαφερόμενου ως επαγγελματία οδηγού, σας υπενθυμίζουμε ότι έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχου. Σε περίπτωση που έχει ξεπεραστεί το ανώτατο όριο ηλικίας για την άσκηση του επαγγέλματος, (ήτοι το 67ο έτος της ηλικίας για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού φορτηγού ή λεωφορείου δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης και το 65ο έτος της ηλικίας για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού σχολικού λεωφορείου, καθώς και του οδηγού τουριστικού λεωφορείου που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μαθητών), αρμόδιο να επιληφθεί επί του θέματος είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στις υπηρεσίες του οποίου κοινοποιείται το παρόν μαζί με την συνημμένη αλληλογραφία.

Συνημμένα:

1. (2) Φύλλα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Κ.Α.
Δρ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΜΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!