Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Υπουργείο Εργασίας Εθνικός Συντονιστής για την πρόσβαση σε ποιοτική μακροχρόνια φροντίδα ο Γιώργος Σταμάτης

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ανακοίνωση Τύπου

20 Μαρτίου 2023

Εθνικός Συντονιστής για  την πρόσβαση  σε ποιοτική  μακροχρόνια φροντίδα ο Γιώργος Σταμάτης

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Εθνικός συντονιστής για την εφαρμογή της Σύστασης για την πρόσβαση σε ποιοτική μακροχρόνια Φροντίδα ορίστηκε ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Πολιτικής και Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργος Σταμάτης, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Ο ορισμός εθνικού Συντονιστή εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής της σύστασης που υιοθετήθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και υψηλής ποιότητας μακροχρόνια φροντίδα για τους πολίτες των κρατών μελών που την έχουν ανάγκη. 

Αυτό συνεπάγεται την προσπάθεια εξισορρόπησης της προσφοράς υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης με τις αντίστοιχες ανάγκες. Παράλληλα προωθείται η ανάγκη θέσπισης προτύπων ποιότητας, θεσμοθετημένων ρυθμίσεων για τους παρόχους υπηρεσιών φροντίδας και υποστήριξης όσων απασχολούνται στη μακροχρόνια φροντίδα, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τον επαγγελματισμό και τις συνθήκες εργασίας.

Στόχος είναι ο αποδοτικότερος συντονισμός μεταξύ Υπουργείων, φορέων και κοινωνικών εταίρων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να προωθηθούν οι πολιτικές και τα μέτρα που είναι αναγκαίο να θεσπιστούν

Τα κράτη- μέλη της ΕΕ καλούνται να ενημερώσουν την Επιτροπή έως τον Ιούνιο 2024 για τη σειρά μέτρων που πρόκειται να λάβουν βάσει των στρατηγικών που έχουν καταρτίσει ή σχεδιάζουν, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που αφορούν στη μακροχρόνια φροντίδα και ειδικότερα σε σχέση με την εφαρμογή της Σύστασης.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!