Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

ΑΑΔΕ Έκθεση για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων / Ιανουάριος 2023

Με την παρούσα έκθεση αναλύεται η πορεία των εσόδων από φόρους, με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το 2023.

Η ανάλυση βασίζεται στην οικονομική ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού που τέθηκε σε εφαρμογή από 01/01/2019 (Π.Δ. 54/2019) και ακολουθεί το ενιαίο λογιστικό σχέδιο, με τους αναλυτικούς λογαριασμούς εσόδων (Α.Λ.Ε.) , σύμφωνο με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA) και συμπληρωματικά του συστήματος Χρηματοοικονομικής Στατιστικής Κυβερνήσεων (GFS). 

Η παρουσίαση που ακολουθεί παρουσιάζει τις επιδόσεις των εσόδων από φόρους κατά τον μήνα Ιανουάριο έτους 2023, τόσο ως προς την αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους, όσο και ως προς το βαθμό επίτευξης του μηνιαίου στόχου εσόδων για το 2023 . 

Στο παρόν δελτίο αποτυπώνεται και η πορεία των λοιπών κατηγοριών – μη αμιγώς φορολογικών εσόδων, οι οποίες περιλαμβάνονται στον στόχο της ΑΑΔΕ.

Τα στοιχεία αφορούν σε έσοδα προ επιστροφών φόρου, όπως λαμβάνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).

Διαβάστε αναλυτικά την Έκθεση όπως δημοσιεύτηκε ακολούθως:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!