Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ B 735/13.02.2023

Δείτε την απόφαση Κ.Υ.Α. 65456/2023 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Στην υπ’ αρ. 65456/10.02.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 6 του ν. 2961/2001 (Α’ 256) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες για το έτος 2023 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 704), στη σελίδα 6604, στην Α’ στήλη, συμπληρώνεται πάνω από το σημείο ”Προκειμένου να λάβει η κατηγορία το πλήρες ποσό που της αναλογεί………» κατωτέρω παράγραφος: «Κάθε δικαιούχος του παρόντος άρθρου αποδίδει ποσοστό 7% στην διοργανώτρια αρχή».

(Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!