Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΓΓΠΠ 72/2023 Κήρυξη κατάστασης ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας περιοχών της χώρας την 9η Φεβρουαρίου 2023

Αριθμ. 72

ΦΕΚ B' 606/08.02.2023

Κήρυξη κατάστασης ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας περιοχών της χώρας την 9η Φεβρουαρίου 2023

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 26 και της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α’ 27),

β) του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161),

γ) της υπό στοιχεία ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945/15.3.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Υ.Ο.Δ.Δ. 183).

2. Την ανάγκη κήρυξης περιοχών της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας και λήψης σχετικών έκτακτων μέτρων λόγω προειδοποίησης για εκδήλωση αυξημένης διακινδύνευσης συμβάντων φυσικών καταστροφών την Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023.

3. Το επικαιροποιημένο έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που εκδόθηκε στις 8.2.2023 και ώρα 12:00.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Την κήρυξη σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Φυλής, Πετρούπολης, Διονύσου, Αχαρνών, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Κηφισιάς, Αγίας Παρασκευής, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Πεντέλης, Νέας Ιωνίας, Παπάγου-Χολαργού, Φιλοθέης-Ψυχικού, Χαλανδρίου, Παλλήνης, Παιανίας, Σπάτων-Αρτέμιδος, Κρωπίας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας και ΡαφήναςΠικερμίου της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και του Δήμου Θηβαίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023, λόγω προειδοποίησης για εκδήλωση αυξημένης διακινδύνευσης συμβάντων φυσικών καταστροφών και τη λήψη σχετικών έκτακτων μέτρων, ως ακολούθως:

Α) Στους ανωτέρω Δήμους της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και τον Δήμο Θηβαίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοικτά από ώρα 10:00 π.μ., λόγω παγετού. Αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση άμεσων και επειγουσών αναγκών του καταναλωτικού κοινού εξαιρούνται τα φαρμακεία και τα πρατήρια καυσίμων, τα οποία θα λειτουργήσουν κανονικά (πλήρες ωράριο).

Β) Απαγορεύεται μέχρι τις 10:00 π.μ. η μεταφορά και η πώληση αγαθών μέσω υπηρεσιών delivery ή courier, στις ίδιες περιοχές, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Σποράδων, Φθιώτιδας, Βοιωτίας και Εύβοιας.

2. Πλέον των ανωτέρω, για την Περιφέρεια Αττικής και για τις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023, λόγω παγετού, ως ώρα προσέλευσης των υπαλλήλων στο Δημόσιο ορίζεται η ενάτη πρωινή ανεξαρτήτως ωραρίου εργασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 8 Φεβρουαρίου 2023

Ο Γενικός Γραμματέας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!