Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ B 381/27.01.2023

Δείτε την απόφαση Α. 1006/2023 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Στην υπό στοιχεία Α. 1006/17.1.2023 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 220) στην σελ. 2610 στην υποπερ. 3 της περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 5, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: ο κωδικός «16» του Παραρτήματος 3,

στο ορθό: κωδικός «18».

(Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!