Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

ΣΛΟΤ 3022/2023 Επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος – Λογιστικές εγγραφές

Αθήνα, 9/1/2023

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 3022 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ : Επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος – Λογιστικές εγγραφές

Ερώτηση:

Ο ενδιαφερόμενος επισημαίνει ότι με τον Ν 4839 2021 άρθρο 61 παράγραφος 3  θεσπίζεται επιδότηση στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος  η οποία “πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων με την μορφή έκπτωσης από τον προμηθευτή”

Στον λογαριασμό του ρεύματος δηλαδή  στις χρεώσεις γίνονται κατευθείαν εγγραφές έκπτωσης με αποτέλεσμα το τελικό ποσό (δαπάνη) να είναι μειωμένη κατά το ποσό της επιδότησης.

Συνεπώς ο δικαιούχους καταβάλει στον προμηθευτή το τελικό ποσό μετά την έκπτωση από την επιδότηση. Δεν καταβάλλεται στον δικαιούχο (επιχείρηση) κανένα ποσό απευθείας σαν επιδότηση.

Ερωτήσεις:

Θα πρέπει η χρέωση να γίνει κατευθείαν στο λογαριασμό του εξόδου με την τελική αξία του εξόδου, μετά την έκπτωση και να πιστωθεί ο λογαριασμός του προμηθευτή;

Στην  περίπτωση αυτή το ποσό της επιδότησης δεν καταχωρείται σε κανένα λογαριασμό σαν έσοδο.

Το ποσό της επιδότησης πρέπει να πιστωθεί σε κάποιο λογαριασμού εσόδου; Σε αυτή την περίπτωση τι εγγραφές θα πρέπει να γίνουν;

Απάντηση:

Η επιδότηση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας προς τιμολόγηση πιστώνεται στους λογαριασμού των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Ως εκ τούτου, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας θα καταχωρείται στα έξοδα της οντότητας αφού πρώτα αφαιρεθεί η εν λόγω έκπτωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Αλέξανδρος Σικαλίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χαράλαμπος Συρούνης
Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος
Κωνσταντίνος Χαλέβας
Γεώργιος Παπαναστασόπουλος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!