Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ. ΟΡΓ. Γ 1140175 ΕΞ 2022 Επικαιροποίηση της ύλης του “Εγχειριδίου επιλεγμένων λειτουργικών διαδικασιών των Διευθύνσεων: α) Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών (Δ.Δ.Θ.Ε.Κ.Α.), β) Τελωνειακών Διαδικασιών (Δ.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.)’’ έκδοσης Δεκεμβρίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Εμμ. Μαλούκος
Κορ. Αυλωνίτη
Τηλέφωνο : 210 32 28 218
E-Mail : k.avloniti@aade.gr
Url : www.aade.gr

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2022
Αριθ. Πρωτ.:Δ. ΟΡΓ. Γ 1140175 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες του Πίνακα Διανομής

Θέμα: «Επικαιροποίηση της ύλης του “Εγχειριδίου επιλεγμένων λειτουργικών διαδικασιών των Διευθύνσεων: α) Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών (Δ.Δ.Θ.Ε.Κ.Α.), β) Τελωνειακών Διαδικασιών (Δ.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.)’’ έκδοσης Δεκεμβρίου 2022». 

Σχετ.: 

α) το αριθ. Δ.ΟΡΓ.Γ 1131530 ΕΞ2022/09-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης 

β) το αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1139128 ΕΞ 2022/28-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών. 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου της Διεύθυνσης Οργάνωσης, με το οποίο στάλθηκαν τα: 

Α) Εγχειρίδιο Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών των Διευθύνσεων: 

α) Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων & Απαλλαγών (Δ.Δ.Θ.Ε.Κ.Α.) 

β) Τελωνειακών Διαδικασιών (Δ.Τ.Δ.) και 

Β) Εγχειρίδιο Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών των Διευθύνσεων 

α) Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.) 

β) Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) & Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), της Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ., έκδοσης Δεκεμβρίου 2022, σας στέλνουμε, συνημμένα, δεύτερη έκδοση, Δεκεμβρίου 2022 του ανωτέρω υπό στοιχεία «Α» Εγχειριδίου, με επικαιροποιημένη τη διαδικασία 1.12 «Υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς Τελωνειακής Αποταμίευσης» της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών (Δ.Δ.Θ.Ε.Κ.Α.) και εμπλουτισμένο με πέντε (5) περαιτέρω διαδικασίες αυτής, με α/α 1.27 έως και 1.31, οι οποίες στάλθηκαν στη Διεύθυνση Οργάνωσης κατόπιν της αρχικής έκδοσης, Δεκεμβρίου 2022, του σχετικού Εγχειριδίου. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο παραπάνω σχετικό έγγραφο μας. 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

α. α 

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

Συνημμένα: Ως άνω

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!