Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

ΑΑΔΕ Έκθεση για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων / Οκτώβριος 2022

Με την παρούσα έκθεση αναλύεται η πορεία των εσόδων από φόρους, με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το 2022.

Η ανάλυση βασίζεται στην οικονομική ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού που τέθηκε σε εφαρμογή από 01/01/2019 (Π.Δ. 54/2019) και ακολουθεί το ενιαίο λογιστικό σχέδιο, με τους αναλυτικούς λογαριασμούς εσόδων (Α.Λ.Ε.) , σύμφωνο με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA) και συμπληρωματικά του συστήματος Χρηματοοικονομικής Στατιστικής Κυβερνήσεων (GFS). 

Η παρουσίαση που ακολουθεί παρουσιάζει τις επιδόσεις των εσόδων από φόρους κατά τον μήνα Οκτώβριο και κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου έτους 2022, τόσο ως προς τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους του προηγούμενου έτους, όσο και ως προς τον βαθμό επίτευξης του μηνιαίου και σωρευτικού στόχου εσόδων για το 2022 .

Τα στοιχεία αφορούν σε έσοδα προ επιστροφών φόρου, όπως λαμβάνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.).

Τέλος, στην ενότητα 6 του παρόντος δελτίου, αποτυπώνεται και η πορεία των λοιπών κατηγοριών – μη αμιγώς φορολογικών εσόδων, οι οποίες περιλαμβάνονται στον στόχο της ΑΑΔΕ.

Διαβάστε αναλυτικά την Έκθεση όπως δημοσιεύτηκε ακολούθως:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!