Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Γ 1124515 ΕΞ 2022 Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγής προϊόντων υλοτομίας για καύση - Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 37 και 38 του ν. 4994/2022 (ΦΕΚ. 215/Α/18-11-2022).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Αθ. Ασημακόπουλος
Τηλέφωνο : 2106987442-5
E-Mail : dtd@aade.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2022

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1124515 ΕΞ 2022

 

ΠΡΟΣ: Ως προς Πίνακα διανομής

ΚΟΙΝ: Ως προς Πίνακα διανομής

Θέμα: «Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγής προϊόντων υλοτομίας για καύση - Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 37 και 38 του ν. 4994/2022 (ΦΕΚ. 215/Α/18-11-2022).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος για την κοινοποίηση των διατάξεων του Ν. 4994/2022 (ΦΕΚ 215/Α/18-11-2022) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης», σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση εξαγωγής προϊόντων υλοτομίας για καύση.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο πραγματοποιείται κοινοποίηση των άρθρων 37 και 38 του Ν. 4994/2022 (ΦΕΚ 215/Α/18-11-2022) σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση αποστολής σε Κράτη-Μέλη αλλά και εξαγωγής σε τρίτες χώρες, προϊόντων υλοτομίας για καύση και παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή τους από τις τελωνειακές αρχές.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα εγκύκλιος απευθύνεται στους τελωνειακούς υπαλλήλους, στους τελωνειακούς αντιπροσώπους, σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα κι επίσης στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες τελωνείων.

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η κοινοποίηση για ενημέρωση κι εφαρμογή, των άρθρων 37 και 38 του Ν. 4994/2022, με τα οποία επιβάλλεται προσωρινή απαγόρευση εξαγωγής σε Τρίτες-Χώρες, προϊόντων υλοτομίας που προορίζονται για καύση, αλλά κι η απαγόρευση αποστολή τους σε Κράτη-Μέλη της ΕΕ.

Τα εμπορεύματα που αφορά η σχετική απαγόρευση είναι τα επεξεργασμένα ή ανεπεξέργαστα προϊόντα υλοτομίας, που προορίζονται για καύση (καυσόξυλα, μπρικέτες, πέλλετ, προσάναμμα) κι εμπίπτουν στη δασμολογική κλάση 4401. Η παραβίαση της απαγόρευσης εξαγωγής των εν λόγω εμπορευμάτων σε Τρίτες-Χώρες, επιφέρει τις ποινές και τα πρόστιμα του άρθρου 38§3 του Ν. 4994/2022.

Σύμφωνα με το άρθρο 37§3 του ιδίου Νόμου, η παραβίαση της απαγόρευσης αποστολής σχετικών εμπορευμάτων σε Κράτη-Μέλη της ΕΕ, έχει ως συνέπεια την κατάσχεση των προϊόντων παραβίασης από τις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές, λιμενικές ή τελωνειακές αρχές του άρθρου 37§2.

Σε κάθε περίπτωση αποστολής σε άλλο Κράτος μέλος ή εξαγωγής σε Τρίτη-Χώρα, προβλέπεται η άμεση παράδοση των κατασχεμένων προϊόντων υλοτομίας για καύση, στις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειών (άρθρα 37§3 και 38§5 του Ν. 4994/2022).

Η εν λόγω απαγόρευση εφαρμόζεται από τις 18-11-2022 (ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού νόμου) μέχρι και την 01-03-2023. Το σχετικό ΦΕΚ (215/Α/18-11-2022) επισυνάπτεται στην παρούσα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!