Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 501463/2022 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 του ν.4921/2022 στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Ν. Κατσιμπούρης
Τηλέφωνο : 210 5285582
e-mail : tm.asfalisis@efka.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Κ. Κόγκου
Τηλέφωνο : 210 5285567
e-mail : tm.asfalisismm@efka.gov.gr
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18, 104 32 Αθήνα

Α.Δ.Α.: ΨΦΟΑ46ΜΑΠΣ-Θ30

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Α.Π.: 501463

ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α΄

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 του ν.4921/2022 στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ.

ΣΧΕΤ.: Η αρ. 29/29-07-2022 Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ.

Με την ως άνω Εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 53 του ν.4921/2022, όπως ισχύουν, και γνωστοποιήθηκαν οι δύο δυνατότητες που δίνονται σε όσους ασφαλισμένους δεν έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για να λάβουν σύνταξη,

1. να αναγνωρίσουν υπολειπόμενο χρόνο και

2. να συμπληρώσουν χρόνο με προαιρετική ασφάλιση.

Περαιτέρω, με την ως άνω Εγκύκλιο γνωστοποιήθηκαν τα υπακτέα πρόσωπα στις νέες διατάξεις, οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν καθώς και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τις Τοπικές διευθύνσεις για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων.

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι οι διατάξεις του άρθρου 53 του ν.4921/2022 εφαρμόζονται και στον κλάδο Επικουρικής ασφάλισης e-ΕΦΚΑ και ως προς το σημείο αυτό τροποποιείται η Εγκύκλιος 29/2022.

Του παρόντος να λάβει γνώση, με ευθύνη των Προϊσταμένων Τοπικών Διευθύνσεων και Τμημάτων, το προσωπικό αρμοδιότητάς τους.

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!