Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 477264/2022 Ειδική άδεια ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από κορωνοϊό. Παράταση ισχύος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: 28ης
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 54
10682, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2108808812
e-mail: tm.nom.paroxon@efka.gov.gr

Α.Π.: 477264

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΟΠΣ-ΕΦΚΑ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 87
11527, ΑΘΗΝΑ

2. Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10, 10551, ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ:«Παράταση ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 (Α'12) για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθενείας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότηση της από τον ασφαλιστικό φορέα».

ΣΧΕΤ.: α) η με αριθμ. 6/2022 εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ

β) το αριθμ. πρωτ. 109873/08.03.2022 Γενικό Έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Παροχών & Υγείας του e-ΕΦΚΑ

γ) το αριθμ. πρωτ. 197539/29.04.2022 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Παροχών & Υγείας του e-ΕΦΚΑ

δ) το αριθμ. πρωτ. 316652/06.07.2022 Γενικό Έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Παροχών & Υγείας του e-ΕΦΚΑ

ε) η με αριθμ. 93108/06.10.2022 (Β’ 5304) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 93108/06.10.2022 (Β'5304/13.10.2022) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία η ισχύς του άρθρου 62 του ν.4886/2022 (Α'12) παρατείνεται από τη λήξη της υπ'αριθμ. 61579/30.06.2022 (Β'3474/05.07.2022) Υπουργικής Απόφασης, ήτοι από 01.10.2022 και μέχρι την 31.01.2023, με τους ειδικότερους όρους και λεπτομέρειες, που ορίζονται στην υπ'αριθμ. 6924/27.01.2022 (Β'291) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη χορήγηση ειδικής ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότηση της από τον ασφαλιστικό φορέα.

Παρακαλούμε για την ενυπόγραφη ενημέρωση των αρμοδίων υπαλλήλων και την πιστή εφαρμογή των προαναφερομένων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΑΓΑΔΑΚΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!