Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Νέος νόμος Δημοσιεύτηκε ο ν. 4972/2022

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4972/2022 με τίτλο "Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα."

Επισημαίνεται ότι ο νόμος περιλαμβάνει σημαντικές φορολογικές διατάξεις, μεταξύ των οποίων και οι διατάξεις:

  • για τις κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης στην πλατφόρμα myDATA (άρθρο 173-174)
  • για το χαρτόσημο στα έντοκα δάνεια, τις λοιπές χρηματοδοτήσεις και τους τόκους αυτών (άρθρο 172)
  • για τις δωρεές χρηματικών ποσών για την εφαρμογή του αφορολόγητου ποσού των 800.000 στο πρώτο διάστημα της ρύθμισης (άρθρο 175)
  • για την παράταση καταβολής οφειλών για τουριστικά γραφεία και επιχειρήσεις στον κλάδο της γουνοποιίας (άρθρο 168)
  • για τη διεύρυνση απαλλαγών από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 2022 και κατάργηση της για όλα τα εισοδήματα από το 2023 και εφεξής (άρθρο 177)
  • για τις εξαιρέσεις από το τέλος επιτηδεύματος (άρθρο 180)
  • για το φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα (άρθρο 181)

Ειδικώς για τις διατάξεις των κυρώσεων για τη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης στην πλατφόρμα myDATA (βλέπε άρθρα 173-174) επισημαίνεται ότι στη Βουλή τροποποιήθηκε η έναρξη ισχύος αυτών καθώς ορίζεται ότι καταλαμβάνουν παραβάσεις που διαπράττονται από την 31η.10.2022 και εφεξής.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι με τις διατάξεις του άρθρου 172 του νέου νόμου ορίζεται ότι δεν θίγονται οι διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή τελών χαρτοσήμου (και επομένως επιβάλλεται χαρτόσημο) στα έντοκα δάνεια και λοιπές χρηματοδοτήσεις και στους απορρέοντες συμβατικούς τόκους. Σημειώσαμε στο σχετικό μας άρθρο κατά την κατάθεση του νομοσχεδίου ότι προβλέπεται αναδρομική ισχύς των εν λόγω διατάξεων και συγκεκριμένα η ισχύς αυτών ορίζεται από την 1η.1.2021. Στη Βουλή επίσης τροποποιήθηκε η ημερομηνία απόδοσης των τελών χαρτοσήμου για τα συναπτόμενα δάνεια και τις λοιπές χρηματοδοτήσεις, καθώς και τους απορρέοντες τόκους μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (προβλέπεται δυνατότητα εμπρόθεσμης απόδοσης μέχρι την 31η.12.2022).

Προσοχή: Ειδική ρύθμιση για την διόρθωση φορολογητέων κερδών σε Ενδοομιλικές διαφορές τιμολογήσεων. Δικαίωμα προσαρμογής κερδών της συνδεόμενης δεύτερης εταιρείας με τα ποσά που καταλόγισε ο έλεγχος στην πρώτη. Ειδικές προθεσμίες υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων. Τρίμηνη προθεσμία και για εκκρεμείς υποθέσεις (άρθρο 171).

Μπορείτε να διαβάσετε το νόμο στο σύνολό του, όπως προστέθηκε στη Βάση Νομοθεσίας του forin.gr, εδώ.

Παρατίθεται επίσης, προς διευκόλυνσή σας, ο νόμος όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!