Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΕΛΣΤΑΤ Έρευνα διάρθρωσης επιχειρήσεων, έτος 2020

ΕΛΣΤΑΤ

Πειραιάς, 23 Σεπτεμβρίου 2022

Δελτίο Τύπου

Έρευνα διάρθρωσης επιχειρήσεων, έτος 2020

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία για τη Διάρθρωση των Επιχειρήσεων για το έτος 2020.

Οι Στατιστικές Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων καταρτίζονται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Χώρας, όπως αυτές προκύπτουν από το Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Δίκαιο (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008 και Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2152) με στόχο την αποτύπωση της διάρθρωσης και εξέλιξης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, της χρήσης συντελεστών παραγωγής, των επιδόσεων και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της περιφερειακής, εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς ανάπτυξης των επιχειρήσεων, καθώς επίσης, την κατάρτιση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (από την πλευρά της παραγωγής, της δαπάνης και του εισοδήματος) και την κατάρτιση των περιφερειακών στοιχείων ΑΕΠ, Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, Απασχόλησης και Επενδύσεων.

Γενικά, οι Στατιστικές Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων καλύπτουν όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας εκτός από τη γεωργία και τις προσωπικές υπηρεσίες, δηλαδή καλύπτουν το εμπόριο, τη βιομηχανία, τις κατασκευές και μέρος των υπηρεσιών.

Διαβάστε αναλυτικά το δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ στο σύνολό του εδώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!