Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών

Υπ. Οικονομικών Νομοτεχνική βελτίωση επί των όρων εφαρμογής των φορολογικών κινήτρων του ν. 4935/2022

Κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών Τροπολογία στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα».

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 1 επέρχεται αναγκαία νομοτεχνική βελτίωση στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4935/2022 (Α' 35), με το οποίο καθορίζονται οι όροι εφαρμογής των φορολογικών κινήτρων των προηγούμενων άρθρων, προκειμένου να είναι σαφές ότι η μέγιστη φορολογική ωφέλεια των 125.000 ευρώ στην περίπτωση συνεργασιών επιχειρήσεων αφορά το μέγιστο διάστημα εφαρμογής των κινήτρων της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, ήτοι αυτό των εννέα (9) ετών, όπως ισχύει και για τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων. Κατά τον τρόπο αυτό εναρμονίζεται η παρ. 3 με το περιεχόμενο των υπολοίπων ρυθμίσεων του άρθρου 6 του ν. 4935/2022 και αποσαφηνίζεται ο τρόπος εφαρμογής των κινήτρων του άρθρου 4 του ως άνω νόμου.

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία εδώ:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!