Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Επιμελητήρια

ΒΕΑ Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της δράσης «Υπηρεσία Μίας Στάσης Επιχειρηματικής Ενημέρωσης& Επικοινωνίας»

ΒΕΑ

5 Σεπτεμβρίου 2022

Δελτίο Τύπου

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της δράσης «Υπηρεσία Μίας Στάσης Επιχειρηματικής Ενημέρωσης& Επικοινωνίας» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020

Εγκρίθηκε και ξεκινάει άμεσα, η υλοποίηση του έργου «Υπηρεσία Μίας Στάσης Επιχειρηματικής Ενημέρωσης & Επικοινωνίας», από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020».

Το έργο, είναι ένα σύγχρονο εργαλείο, συνολικού προϋπολογισμού 100.000 € και διάρκειας 8 μηνών και στοχεύει στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και στην αναβάθμιση όλων των δομών και ανταποδοτικών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου, προς τα Μέλη του και τρίτους ενδιαφερόμενους για επιχειρηματικά θέματα.

Το Β.Ε.Α με την πρόταση αυτή, θα αναπτύξει συστήματα και υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), που εντάσσονται στους παρακάτω άξονες:

  • Αναβάθμιση της εσωτερικής του Ψηφιακής Υποδομής σε λογισμικό και υλικό.
  • Υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτημάτων των επιχειρήσεων (One Stop Shop)
  • Παροχή Εξειδικευμένης Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Συμβουλών
  • Δημιουργία Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας
  • Εξωστρέφεια ψηφιακών Υπηρεσιών και διασύνδεση με τις τοπικές επιχειρήσεις.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Καινοτόμες Πρωτοβουλίες / Δίκτυο προώθησης και στήριξης των συλλογικών φορέων επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων “Athens Business Toolkit”» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» που εξέδωσε ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών και φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση, για την παροχή ολοκληρωμένων και καινοτόμων υπηρεσιών του Επιμελητηρίου, προς τις επιχειρήσεις της Αθήνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!