Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΠΑνΕΚ Επιχορήγηση Λογιστών & Φοροτεχνικών. 6η τροποποίηση απόφασης έγκρισης αιτήσεων

Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) τροποποίηση της Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» σχετικά με την έγκριση χρηματοδότησης επιπλέον δύο χιλιάδων εξήντα τεσσάρων (2.064) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.603.685,91 ευρώ. 

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε 12.714 και η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 22.012.267,55 ευρώ.

Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης των έργων (έναρξη επιλεξιμότητας) είναι η 01/01/2021 και η διάρκεια υλοποίησής τους είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Απόφασης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 8 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Δείτε τη σχετική Απόφαση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!