Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Διαβούλευση Εταιρική διακυβέρνηση ΑΕ Δημοσίου και λοιπών θυγατρικών Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών

Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων»

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, θέτει από σήμερα, 6 Αυγούστου 2022, ημέρα Σάββατο, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων».

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Αυγούστου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 15:30.

Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας

Σημείωση: Με το Μέρος Β΄ του σχεδίου νόμου αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ πιστωτών και οφειλετών και μεταξύ πιστωτών ως προς την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών.

Στο πλαίσιο αυτό, συνίσταται  η «Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης», η οποία απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας και έχει ως σκοπό τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων πιστοληπτικής συμπεριφοράς, φυσικών και νομικών προσώπων στο πλαίσιο μείωσης των επιπέδων των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και για την πρόληψη του φαινομένου της υπερχρέωσης των ιδιωτών.

Η ρύθμιση αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε δανεισμό και ρύθμιση οφειλών και ιδιωτικούς φορείς που εξετάζουν τη χορήγηση πίστωσης/δανείου ή/και τη ρύθμιση οφειλών των άνω προσώπων.

Δεδομένου ότι η πιστοληπτική ικανότητα βασίζεται στη διευθέτηση των οφειλών έναντι του δημοσίου το τελευταίο χρονικό διάστημα, όλοι οι ενδιαφερόμενοι ιδιωτικοί φορείς που ζητούν πιστοληπτική βαθμολόγηση θα έχουν το ίδιο επίπεδο ενημέρωσης για τους πελάτες τους. 

Ακολουθούν το σχέδιο νόμου και η ανάλυση των συνεπειών της ρύθμισης:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!