Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΠΑνΕΚ Επιχορήγηση Λογιστών & Φοροτεχνικών. 5η τροποποίηση απόφασης έγκρισης χρηματοδότησης

Δημοσιεύθηκε η Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» σχετικά με την έγκριση χρηματοδότησης επιπλέον δύο χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε (2.175) αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 3.775.193,00 ευρώ.

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε δέκα χιλιάδες εξακόσια πενήντα (10.650). Η συνολική επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 18.408.581,64 ευρώ. 

Δείτε τη σχετική Απόφαση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!