Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΕ Νέο νομικό εργαλείο προτείνει η Κομισιόν για την κατανάλωση φυσικού αερίου

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο κανονισμό του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειώσουν την εθνική τους κατανάλωση φυσικού αερίου μεταξύ 1ης Αυγούστου 2022 και 31ης Μαρτίου 2023 κατά τουλάχιστον 15% σε σύγκριση με τη μέση κατανάλωσή τους την ίδια περίοδο κατά τα πέντε προηγούμενα έτη. Θα πρέπει να βασίζονται στα μέτρα και τα κριτήρια που ορίζονται στη μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Με το νέο νομικό εργαλείο, η Επιτροπή μπορεί επίσης να κηρύξει συναγερμό της Ένωσης, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε έπειτα από αίτημα τουλάχιστον τριών κρατών μελών.

Αυτή η ειδοποίηση εμφανίζεται όταν υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος σοβαρής έλλειψης αερίου ή υπάρχει εξαιρετικά υψηλή ζήτηση φυσικού αερίου, η οποία οδηγεί σε σημαντική επιδείνωση της κατάστασης εφοδιασμού με φυσικό αέριο, αλλά όταν η αγορά εξακολουθεί να είναι σε θέση να διαχειριστεί αυτή τη διαταραχή.

Η προειδοποίηση της Ένωσης θα επιτρέψει την καθιέρωση υποχρεωτικού στόχου μείωσης της ζήτησης.

Η σημερινή πρόταση ορίζει ότι έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2022, τα κράτη μέλη πρέπει να επικαιροποιήσουν τα εθνικά τους σχέδια έκτακτης ανάγκης, καθορίζοντας τα μέτρα μείωσης της ζήτησης που σχεδιάζουν, για παράδειγμα για την εφαρμογή αλλαγής καυσίμου στη βιομηχανία και τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και τον περιορισμό της θερμοκρασίας στα δημόσια κτίρια. Για να διασφαλιστεί ο συντονισμός, πρέπει να συμβουλεύονται την Επιτροπή και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους πριν από την εισαγωγή νέων μέτρων μείωσης της ζήτησης.

Οι εθνικές αρχές θα είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων μείωσης της ζήτησης στην επικράτειά τους και θα αναφέρουν στην Επιτροπή την επιτευχθείσα μείωση κάθε δύο μήνες, το αργότερο έως τις 15 του επόμενου μήνα.

Η Επιτροπή, επικουρούμενη από την Ομάδα Συντονισμού Αερίου (αποτελούμενη από την Επιτροπή, εκπροσώπους των κρατών μελών καθώς και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου, ENTSO-G), θα παρακολουθεί και θα επιβάλλει στενά αυτές τις μειώσεις, μεταξύ άλλων ζητώντας πρόσθετα μέτρα για επιτύχει την υποχρεωτική μείωση σε περίπτωση που τα υποβληθέντα εθνικά σχέδια δεν κριθούν επαρκή ή επικαλεστεί ένα κράτος μέλος προμήθειες αλληλεγγύης.

Σε περίπτωση αιτημάτων για προμήθειες αλληλεγγύης, η Επιτροπή θα απαιτήσει επίσης από τα κράτη μέλη να αποδείξουν ότι όλα τα κατάλληλα μέτρα μείωσης της ζήτησης αερίου έχουν εφαρμοστεί στο εσωτερικό.

Ο κανονισμός του Συμβουλίου θα πρέπει να ισχύει για περίοδο δύο ετών από την έναρξη ισχύος του, αλλά προβλέπεται επανεξέταση ενόψει της γενικής κατάστασης του εφοδιασμού με φυσικό αέριο της ΕΕ έως τον Αύγουστο του 2023 το αργότερο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!