Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΠΑνΕΚ Επιχορήγηση Λογιστών & Φοροτεχνικών. 4η τροποποίηση απόφασης έγκρισης αιτήσεων

Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» σχετικά με την έγκριση χρηματοδότησης επιπλέον χιλίων εξακοσίων ενενήντα οκτώ (1.698) αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 2.935.780,55 ευρώ. 

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε (8.475). Η συνολική επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 14.633.388,64 ευρώ  

Δείτε τη σχετική Απόφαση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!