Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 23/2022 Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 55 του ν. 4784/2021 και του άρθρου 41 του ν. 4850/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ &
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27-29, Τ.Κ. 10439 Αθήνα
e-mail : tm.nom.syntmmisth@efka.gov.gr
tm.nom.syntmisth@efka.gov.gr

Α.Δ.Α.: ΨΟΝΗ46ΜΑΠΣ-6Τ1

Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 23

ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α'

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Ομάδα Έργου Συντάξεων e-ΕΦΚΑ
Αχαρνών 27, Τ.Κ. 10439 Αθήνα

2. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών
Υποδιεύθυνση: Υποστήριξης Πελατών
Λυκούργου 10, Τ.Κ. 10551 Αθήνα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 55 του ν. 4784/2021 και του άρθρου 41 του ν. 4850/2021».

ΣΧΕΤ.: Τα αριθ. 34600/31.05.2021 και 107863/22.12.2021 έγγραφα ΥΠΕΚΥΠ.

Σας γνωρίζουμε ότι :

α) στο ΦΕΚ Α’ 40/16.03.2021, δημοσιεύθηκε ο ν. 4784/2021, «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική ΚινητικότηταΜικροκινητικότηταΡυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις », και

β) στο ΦΕΚ Α’ 208/5.11.2021 δημοσιεύθηκε ο ν. 4850/2021 «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».

Κατόπιν εγγράφου του εποπτεύοντος υπουργείου, για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47 και 55 του ν. 4784/2021 και του άρθρου 41 του ν. 4850/2021 αντίστοιχα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Άρθρο 47 του ν. 4784/2021

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47, παρέχεται από την έναρξη ισχύος του ν. 4784/2021, ήτοι από 16.03.2021, η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ που καθίστανται συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας, ως αυτοκινητιστές ή μέτοχοι λεωφορείων δημόσιας χρήσης, να διατηρούν και μετά τη συνταξιοδότησή τους την κυριότητα και νομή ή χρήση και εκμετάλλευση δύο (2) αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης φορτηγού ή λεωφορείου ή ποσοστά σε αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης της ίδιας κατηγορίας ή διαφόρων κατηγοριών, τα οποία δεν υπερβαίνουν το ποσοστό δύο (2) ολόκληρων αυτοκινήτων ΔΧ.

Άρθρο 55 του ν. 4784/2021 και άρθρο 41 του ν. 4850/2021

Με τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις, καταργήθηκε η υποχρέωση κατάθεσης, κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης:

Α. Της επαγγελματικής άδειας οδήγησης

i. Για τους εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών, για αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί από 16.03.2021 και εφεξής, καθώς και για όσες αιτήσεις ήταν εκκρεμείς κατά την ίδια ημερομηνία (άρθρο 55 του ν. 4784/2021). Τα ανωτέρω ισχύουν και για ήδη συνταξιούχους κατά την 16.03.2021 εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών.

ii. Για τους ιδιοκτήτες άδειας φορτηγού ή λεωφορείου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, για αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί από 05.11.2021 και εφεξής, καθώς και για όσες ήταν εκκρεμείς κατά την ίδια ημερομηνία ( παρ. 3, άρθρο 41 του ν. 4850/2021).

Τα ανωτέρω ισχύουν και για ήδη συνταξιούχους κατά την 05.11.2021 ιδιοκτήτες φορτηγού ή λεωφορείου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης.

iii. Οι διατάξεις του άρθρου 41, ισχύουν και για τους οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων, οι οποίοι κατά τη χορήγηση της σύνταξής τους καταθέτουν σύμβαση πρόσληψης ως οδηγού σε οποιονδήποτε φορέα (παρ. 4, άρθρο 41 του ν. 4850/2021).

Β. Της άδειας κυκλοφορίας και της άδειας οδικού μεταφορέα για τους αυτοκινητιστές ή μετόχους λεωφορείων ή φορτηγών δημόσιας χρήσης για αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί από 16.03.2021 και εφεξής (παρ. 2, άρθρο 47 του ν. 4784/2021).

Η συνέχιση της απασχόλησης δηλώνεται στην αίτηση συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα για όλες τις κατηγορίες των απασχολούμενων συνταξιούχων.

Παρακαλούμε, να λάβουν γνώση της προκείμενης εγκυκλίου και των συνημμένων της, όλοι οι υπηρετούντες υπάλληλοι, με ευθύνη των Προϊσταμένων τους.

Συν/να:

α) ΦΕΚ 40Α'/16.03.2021

β) ΦΕΚ 208Α /05.11.2021

γ) Τα αρ. πρωτ. 34600/31.05.2021 και 107863/22.12.2021 έγγραφα του ΥΠΕΚΥΠ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ Σ. ΕΛΕΝΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!