Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Επιδότηση παγίων δαπανών Διεύρυνση της δυνατότητας συμψηφισμού

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΓΔΟΥ 31/2022 με την οποία τροποποιήθηκε η ΓΔΟΥ 808/2021 σχετικά με την επιδότηση παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου - Δεκεμβρίου 2020.

Ειδικότερα με τη νέα απόφαση και με τις μεταβολές που επέρχονται διευρύνεται η δυνατότητα συμψηφισμού της ενίσχυσης έναντι οφειλών που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 30 Ιουνίου 2022.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται πλέον ότι η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή δικαιώματος έκπτωσης από τρέχουσες οφειλές έτους 2021 και έτους 2022 στη φορολογική διοίκηση που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 30η Ιουνίου 2022, καθώς και με τη μορφή δικαιώματος έκπτωσης από λοιπές φορολογικές οφειλές ή από κάθε άλλο τέλος, εισφορά, πρόστιμο, χρηματική κύρωση που αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, οι οποίες οφειλές έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση μέχρι 30 Ιουνίου 2022 ή/και με τη μορφή πιστωτικού για την αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 και έτους 2022 που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 30η Ιουνίου 2022 και καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 30η Ιουνίου 2022, καθώς και με την μορφή πιστωτικού για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών του δικαιούχου οι οποίες έχουν βεβαιωθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) μέχρι 30 Ιουνίου 2022.

Τυχόν υπόλοιπο της ενίσχυσης που παραμένει μετά την εφαρμογή του δικαιώματος έκπτωσης ή του πιστωτικού από τις οφειλές του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί και ακυρώνεται αυτόματα και το χορηγηθέν ύψος ενίσχυσης προσαρμόζεται αναλόγως.

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση ΓΔΟΥ 31/2022 καθώς και την απόφαση ΓΔΟΥ 808/2021, όπως πλέον ισχύει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!