Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Εργατικά - Ασφαλιστικά

ΔΥΠΑ Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης «Λεμβούχοι για το Σπήλαιο Διρού»

ΔΥΠΑ

24 Ιουνίου 2022

Ανακοίνωση

Υλοποίηση Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης «Λεμβούχοι για το Σπήλαιο Διρού», στο πλαίσιο της συνεργασίας της Δ.ΥΠ.Α. με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.)

Η Δ.ΥΠ.Α. σε συνεργασία με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.), θα υλοποιήσει Πρόγραμμα Κατάρτισης, με θεματικό αντικείμενο «Λεμβούχοι στο Σπήλαιο Διρού». Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το ΚΕΚ Πάτρας της Δ.ΥΠ.Α..

Συγκεκριμένα, το θεωρητικό σκέλος του προγράμματος κατάρτισης θα υλοποιηθεί σε χώρο που παραχώρησε ο Δήμος Ανατολικής Μάνης (αίθουσα Δ.Σ. Διοικητηρίου Αρεόπολης), ενώ συγκεκριμένο μέρος των ωρών κατάρτισης του προγράμματος θα διεξαχθεί στο Σπήλαιο Βλυχάδα Διρού.

Κριτήρια συμμετοχής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ηλικίας 18- 50 ετών, εγγεγραμμένο άνεργο ή μη.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Ηλικία 18- 50 ετών
 • Απόφοιτοι τουλάχιστον Γυμνασίου (Γ’ Τάξη Γυμνασίου).

Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων περισσότερων υποψηφίων από τον προβλεπόμενο αριθμό των είκοσι (20) ωφελουμένων, θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα με τα παρακάτω κριτήρια:

 • Με βάση κοινωνικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά, όπως δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
 • Συμμετοχή για πρώτη φορά σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Διάρκεια της κατάρτισης

Το συνολικό πρόγραμμα κατάρτισης έχει ως εξής:

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 220 ώρες εκπαίδευσης στις κάτωθι θεματικές ενότητες:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ - 15 ΩΡΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ - 5 ΩΡΕΣ

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΛΕΜΒΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗ - 180 ΩΡΕΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ - 20 ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 220

Φοίτηση καταρτιζομένων

Η παρακολούθηση της κατάρτισης είναι υποχρεωτική. Ο/Η καταρτιζόμενος/η μπορεί να απουσιάσει μέχρι το 10% της διάρκειάς της (22 ώρες).
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται να απουσιάσει μέχρι το 20% (44 ώρες) στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη νοσηλείας σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω ορίων απουσιών θα διακόπτεται η συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής με όλα τα δικαιολογητικά στο ΚΕΚ Πάτρας, από 27-06-2022 έως 11-07-2022 με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Ηλεκτρονικά σε μορφή pdf, στο email: kek.patra@oaed.gr
 • Δια ζώσης στο ΚΕΚ Πάτρας, Διεύθυνση: Λ. Αθηνών 89, Ρίο – Πάτρα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 2616009119 – 2610966984.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση ενδιαφέροντος
 2. Φωτοτυπία Ταυτότητας
 3. Τίτλος σπουδών, τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου
 4. Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής για πρώτη φορά σε Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης
 5. Επισύναψη δικαιολογητικών για Κοινωνικοοικονομικά κριτήρια
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!