Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Χρηματοδοτήσεις σε καινοτομία, νεοφυή επιχειρηματικότητα και έρευνα

Για τις ανοικτές προσκλήσεις για χρηματοδοτήσεις σε καινοτομία, νεοφυή επιχειρηματικότητα, έρευνα και δικτύωση ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους το One Stop Liaison Office και η Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, υπάρχουν πολλές δράσεις στις οποίες μπορούν να ανατρέξουν οι φορείς και επιχειρήσεις του οικοσυστήματος καινοτομίας και να βρουν αυτή που ταιριάζει στις ανάγκες και τους στόχους τους.

Συγκεκριμένα, το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για έρευνα και καινοτομία από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) (https://hdb.gr/tameio-eggyodosias-kainotomias) αναφέρεται στο πρώτο Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, με τη συμμετοχή εννέα πιστωτικών ιδρυμάτων, που στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας νεοσύστατων και υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες παρουσιάζουν καινοτόμο χαρακτήρα με βάση ένα επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan).

Προβλέπεται επιστροφή έως 20% του δανείου εφόσον επιτευχθούν κριτήρια καινοτομίας και ESG (δηλαδή περιβαλλοντικά, κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης) ενισχύοντας την καινοτόμο επιχειρηματικότητα εμπράκτως. Η λήψη της επιχορήγησης μειώνει αντίστοιχα το υπόλοιπο δάνειο προς αποπληρωμή.

Ο κάθε δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί τη λήψη τραπεζικού δανείου από 25.000€ έως 400.000€, για την κάλυψη των αναγκών του στη χρηματοδότηση επενδυτικού πλάνου και κεφαλαίου κίνησης, καλύπτοντας σχετικές λειτουργικές δαπάνες που σχετίζονται με την έρευνα και καινοτομία. Η διάρκεια του δανείου φτάνει έως και τα 10 έτη, συνδυάζοντας περίοδο χάριτος από 1 έως και 3 έτη.

Από την άλλη πλευρά, η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ, με συνολικό προϋπολογισμό 34 εκατ. €, «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 (Β Κύκλος)» (www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=88&cs=)  στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece».

Η Δράση θα υποστηρίξει τις εν λόγω επιχειρήσεις (στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί) με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε αυτές να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2020 ή 2021), με το ποσό επιχορήγησης να κυμαίνεται από 5.000€ έως 100.000€. Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής είναι η 22η.06.2022 και η ημερομηνία λήξης η 31η.10.2022.

Εξάλλου, το Eurostars SEP 2022 (https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2022-call-2?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=open_calls_for_projects_get_your_innovation_funded&utm_term=2022-05-26) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο που υποστηρίζει καινοτόμες ΜΜΕ και εταίρους έργων (μεγάλες εταιρείες, πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και άλλους τύπους οργανισμών), χρηματοδοτώντας διεθνή συνεργατικά έργα Ε&Α και καινοτομίας, με εστίαση στις αστικές εφαρμογές. 

Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας: Η κοινοπραξία του έργου θα πρέπει να διευθύνεται από μια καινοτόμο μικρομεσαία επιχείρηση από χώρα του Eurostars, να αποτελείται από δύο τουλάχιστον οντότητες ανεξάρτητες μεταξύ τους, από τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες, με τουλάχιστον έναν οργανισμό να προέρχεται από μια συνδεδεμένη χώρα της ΕΕ ή του Horizon Europe.

Επιπλέον ο προϋπολογισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις συμμετέχουσες χώρες (εκτός οποιασδήποτε υπεργολαβίας) να ανέρχεται στο 50% ή περισσότερο του συνολικού κόστους του έργου, ενώ κανένας συμμετέχων ή χώρα δεν είναι υπεύθυνη για περισσότερο από το 70% του προϋπολογισμού του έργου. Η ημερομηνία έναρξης είναι η 12η.07.2022 και λήξηςς η 15η.09.2022.

Επιπλέον, συνεχίζεται έως τις 05.10.2022 η υποβολή προτάσεων στην πρόσκληση EIC Scale-Up 100 https://eic.ec.europa.eu/news/european-innovation-council-launches-scale-100-call-2022-05-16_en) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας EIC, η οποία απευθύνεται σε οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων, για να διευκολύνει τις εταιρείες με δυνατότητες υψηλής ανάπτυξης στην πορεία τους να γίνουν Ευρωπαίοι deep tech πρωταθλητές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!