Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Υπ. Εργασίας 57446/2022 Οδηγίες για την λειτουργία κατασκηνώσεων φιλοξενίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Σολωμού 60
Ταχ. Κώδικας : 104 32
Πληροφορίες : Δ. Σακελλαρίδη
Τηλέφωνο : 210-5281194
Email : family@yeka.gr

Α.Δ.Α.: 9ΒΨΥ46ΜΤΛΚ-1ΧΚ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Αθήνα 17-6-2022

Αρ. Πρωτ.: 57446

ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την λειτουργία κατασκηνώσεων φιλοξενίας:

 • παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών
 • Ατόμων με Αναπηρίες
 • Ηλικιωμένων Ατόμων και

Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID–19

Έχοντας υπόψη:

Τις αποφάσεις των 281ης και 284ης Συνεδριάσεων της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID – 19 η παρούσα εγκύκλιος αποβλέπει στην ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, των φορέων που λειτουργούν κατασκηνώσεις (κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα), των γονέων και κηδεμόνων των φιλοξενουμένων και των συνοδών ΑμεΑ στις κατασκηνώσεις, των ηλικιωμένων ατόμων, καθώς και μέσω αυτών των κατασκηνωτών, σχετικά με τη λοίμωξη από τον ιο COVID-19, τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη από COVΙD-19 και γενικά την ασφαλή λειτουργία των κατασκηνώσεων, ως ακολούθως :

Οδηγίες για τη λειτουργία κατασκηνώσεων παιδιών με τυπική ανάπτυξη

Α. Οργάνωση

Για την ασφαλή λειτουργία των κατασκηνώσεων κατά τη θερινή περίοδο και λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας μας σχετικά με την επιδημία από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2, κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη οργανωτικών μέτρων και ο καθορισμός διαδικασιών σε κάθε κατασκήνωση. Στα γενικά μέτρα οργάνωσης των κατασκηνώσεων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Ορισμός υπευθύνου σε κάθε κατασκήνωση, με την αρμοδιότητα και το καθήκον της ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού, των κατασκηνωτών και των γονέων σχετικά με τους όρους λειτουργίας και τα μέτρα υγιεινής, την κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών σε συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού και την καθημερινή παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων και οδηγιών

2. Έμφαση στη σημασία του εμβολιασμού για COVID-19 ως κύριο μέσο προστασίας όλων των μελών της κατασκηνωτικής κοινότητας (μελών προσωπικού και κατασκηνωτών)

3. Εξασφάλιση του απαιτούμενου προσωπικού , του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των αναλωσίμων που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων

4. Συστηματική εκπαίδευση προσωπικού και παιδιών

5. Οργάνωση της κατασκηνωτικής ζωής με επίκεντρο την κατά το δυνατόν δημιουργία μικρών και σταθερών ομάδων παιδιών και προσωπικού σε όλο το φάσμα της διαμονής και των δραστηριοτήτων και διασφάλιση της ελάχιστης ανάμιξης τους.

6. Καθημερινή παρακολούθηση της υγείας των μελών της κατασκήνωσης, σε συνεργασία με το προσωπικό και την ιατρονοσηλευτική ομάδα, με εγρήγορση για την έγκαιρη αναγνώριση περιστατικού με συμβατά συμπτώματα με λοίμωξη COVID-19

7. Συντονισμός της διαχείρισης υπόπτου κρούσματος

8. Ανάρτηση σε εμφανή και συχνά επισκεπτόμενα σημεία, έντυπου ενημερωτικού υλικού (π.χ. αφίσες) για την υπενθύμιση και περαιτέρω ευαισθητοποίηση προσωπικού και κατασκηνωτών, σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων ατομικής υγιεινής και πρόληψης μετάδοσης του νέου κορωνοϊού (υγιεινή χεριών, αναπνευστική υγιεινή, τήρηση αποστάσεων κτλ)

9. Πρόβλεψη για την προστασία των ομάδων υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση και επιπλοκές από COVID-19.

 • Μέλη του προσωπικού που ανήκουν σε ορισμένες από τις ομάδες υψηλού κινδύνου θα μπορούσαν να εργαστούν με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού τους και με τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας, σε δραστηριότητα που δεν θα τους εκθέτει σε άμεση επαφή με τα παιδιά και θα περιορίζει τον κίνδυνο έκθεσης τους στον ιό (τηλε-εργασία, ατομικό γραφείο κτλ).
 • Παιδιά με υποκείμενα νοσήματα μπορούν να συμμετέχουν στην κατασκήνωση, εφόσον υπάρχει ρητή, έγγραφη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού τους.
 • Κατασκηνωτές και προσωπικό που στο στενό τους περιβάλλον υπάρχει άτομο που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην εκθέσουν τα άτομα αυτά στον κίνδυνο λοίμωξης.

Β. Γενικές αρχές

1. Αποφυγή εισαγωγής του ιού στο χώρο της κατασκήνωσης

 • Το προσωπικό που θα εργαστεί στην κατασκήνωση, θα πρέπει να είναι ενήμερο και ευαισθητοποιημένο για τα συμπτώματα που είναι συμβατά με λοίμωξη COVID-19 και να προσέλθει για εργασία μόνο εφόσον είναι ελεύθερο συμπτωμάτων. Οι γονείς των κατασκηνωτών θα γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση, δε θα πρέπει να έχουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα που θέτουν την υποψία λοίμωξης COVID-19 και θα έχουν ελεγχθεί για αυτά πριν την προσέλευση τους.
 • Συστήνεται ο προσυμπτωματικός έλεγχος του προσωπικού με ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου του ιού SARS-CoV-2 (rapid test) 24-48 ώρες πριν την έναρξη της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου και την άφιξη κάθε νέας ομάδας κατασκηνωτών
 • Η προσέλευση των παιδιών θα γίνεται σταδιακά και με προγραμματισμό ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός. Στην είσοδο θα γίνεται έλεγχος από εκπαιδευμένο προσωπικό με ερωτηματολόγιο που θα εστιάζει σε δύο θέματα: α) την ύπαρξη συμπτωμάτων (πυρετός, βήχας , καταρροή, φαρυγγαλγία, διάρροιες, έμετοι, κεφαλαλγία, κτλ) και β) το ιστορικό επαφής τις τελευταίες 10 ημέρες με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, δε θα επιτρέπεται η είσοδος και θα ενημερώνεται ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης για την περαιτέρω διαχείριση. Για την είσοδο των παιδιών στην κατασκήνωση θα πρέπει να επιδεικνύεται βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος ταχείας δοκιμασίας ανίχνευσης αντιγόνου του ιού SARS-CoV-2 (rapid test) που θα έχει πραγματοποιηθεί 24-48 ώρες πριν την προσέλευση
 • Περιορισμός και έλεγχος εισόδου στο χώρο της κατασκήνωσης στα απολύτως απαραίτητα άτομα για τη λειτουργία (προμηθευτές, προσωπικό καθαριότητας, τεχνική υπηρεσία κτλ). Τα άτομα αυτά θα πρέπει να εισέρχονται φορώντας μάσκα και οι μετακινήσεις τους μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης θα πρέπει να περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες για τη διεκπεραίωση του έργου τους.
 • Συστήνεται η προσέλευση των κατασκηνωτών να γίνεται με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο, εάν είναι εφικτό. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται πούλμαν για τις μετακινήσεις των κατασκηνωτών, θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία των τουριστικών οχημάτων και να υπάρχει υπεύθυνος συνοδός από το προσωπικό της κατασκήνωσης, ώστε να επιβλέπεται η ορθή εφαρμογή των υγειονομικών κανόνων κατά τη μετακίνηση και η ελεγχόμενη επιβίβαση και αποβίβαση με τάξη και χρονοκαθυστέρηση, προς αποφυγή συνωστισμού .
 • Προγραμματισμός όλων των δραστηριοτήτων σε μικρές ομάδες παιδιών. Οι ομάδες αυτές θα πρέπει να είναι προκαθορισμένες και σταθερές ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν, η ανάμιξη παιδιών και κατά συνέπεια να περιορίζονται οι πιθανότητες διασποράς ιογενών λοιμώξεων. Η οργάνωση της κατασκηνωτικής ζωής θα πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε κοινές δράσεις και εκδηλώσεις να αφορούν περιορισμένο αριθμό παιδιών και να περιλαμβάνουν πάντα τις ίδιες σταθερές ομάδες παιδιών. Με τον τρόπο αυτό, εκτός του περιορισμού του κύκλου διασποράς μιας ενδεχόμενης λοίμωξης, διευκολύνεται σημαντικά η έγκαιρη και αποτελεσματική ιχνηλάτηση των επαφών σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19.
 • Το επισκεπτήριο επιτρέπεται μια φορά την εβδομάδα. Μπορούν να επισκέπτονται και οι δύο γονείς το παιδί, αλλά απαραίτητα με χρήση μάσκας υψηλής προστασίας. Η είσοδος γονέων-επισκεπτών στους κοιτώνες θα πρέπει να αποφεύγεται και να επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Δεν επιτρέπεται η άδεια εξόδου εκτός της κατασκήνωσης από τα παιδιά – κατασκηνωτές.
 • Συστήνεται να αποφεύγονται οι προσωρινές άδειες για έξοδο των κατασκηνωτών ή/και μελών του προσωπικού που διαμένουν στο χώρο της κατασκήνωσης και να περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες.

2. Μέτρα κοινωνικών αποστάσεων

2.1 Διαμονή

 • Συστήνεται στο χώρο διαμονής των κατασκηνωτών να τηρείται απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου μεταξύ των κρεβατιών που είναι τοποθετημένα παράλληλα. Συστήνεται η εφαρμογή της διάταξης ύπνου «πόδια-κεφάλι».
 • Σε περιπτώσεις που οι διαθέσιμες κλίνες είναι κουκέτες και η χρήση τους είναι αναπόφευκτη, συστήνεται επίσης η τήρηση απόστασης 1 μέτρου μεταξύ των κουκετών και η διάταξη ύπνου «πόδια-κεφάλι», τόσο μεταξύ των παιδιών που κοιμούνται στην ίδια κουκέτα, όσο και μεταξύ των παιδιών που κοιμούνται στο ίδιο επίπεδο σε διπλανές κουκέτες.
 • Οι υπεύθυνοι κάθε ομάδας να εκπαιδεύουν τα παιδιά ότι για λόγους υγιεινής επιβάλλεται να μην ανταλλάσουν ατομικά είδη.
 • Σε κοιτώνες που διαθέτουν εσωτερική τουαλέτα να γίνεται χρήση αυτής από τους διαμένοντες με τήρηση των κανόνων υγιεινής, για αποφυγή του συνωστισμού και της αναμονής στις κοινόχρηστες τουαλέτες.
 • Αποτροπή της ανταλλαγής επισκέψεων στους χώρους διαμονής καθώς και της κοινής χρήσης ρουχισμού, κλινοσκεπασμάτων και λοιπών προσωπικών αντικειμένων

2.2 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες αναψυχής

Συστήνεται η οργάνωση των δραστηριοτήτων αυτών να διέπεται από το πνεύμα του περιορισμού του αριθμού των συμμετεχόντων, ώστε να γίνεται χρήση των εγκαταστάσεων από προκαθορισμένες και σταθερές υποομάδες παιδιών σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες και να αποφεύγεται κατά το δυνατόν, η ανάμιξη παιδιών από άλλες ομάδες/κοινότητες.

Στις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις προτείνεται ο επιμερισμός των παιδιών σε χώρους και χρόνο, ώστε να αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητες και υποδομές της κατασκήνωσης με όσο το δυνατό πιο δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο για τα παιδιά.

2.3 Σίτιση

 • Συστήνεται η εξασφάλιση ατομικών σκευών και κατά προτίμηση μιας χρήσης
 • Εάν γίνεται χρήση της τραπεζαρίας, αυτή θα πρέπει να προϋποθέτει την εξυπηρέτηση μικρού αριθμού παιδιών κάθε φορά, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός κατά τη διαδικασία διανομής του γεύματος
 • Εάν υπάρχουν κυλικεία στο χώρο της κατασκήνωσης, θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την τήρηση αποστάσεων μεταξύ των παιδιών στην αναμονή για εξυπηρέτηση

2.4 Κοινόχρηστοι χώροι τουαλέτας και υγιεινής

 • Προγραμματισμός ωραρίου ανά ομάδες για την ατομική υγιεινή και το μπάνιο των παιδιών με πρόβλεψη για έκτακτες ανάγκες
 • Επίβλεψη στην αναμονή ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις
 • Διασφάλιση επάρκειας ειδών ατομικής υγιεινής (π.χ. σαπούνι, χειροπετσέτες, αντισηπτικό κ.ά.) στις τουαλέτες.
 • Ανάρτηση ενημερωτικού υλικού (πόστερ, κ.ά.) για την εκπαίδευση των μαθητών σχετικά με τις πρακτικές πλυσίματος των χεριών και υγιεινής του βήχα.

3. Καθαριότητα χώρων, απολύμανση επιφανειών

 • Συστηματικός και επαρκής φυσικός αερισμός όλων των χώρων και ιδιαίτερα των κοιτώνων
 • Εάν υπάρχουν κλιματιστικά, μπορούν να χρησιμοποιούνται με ανοιχτά παράθυρα και τις περσίδες προσανατολισμένες σε κάθετη ροή και με την προϋπόθεση της συστηματικής και πρόσφατης συντήρησης τους. Εάν υπάρχουν ανεμιστήρες οροφής μπορούν να χρησιμοποιούνται με ανοιχτά παράθυρα και σε χαμηλή ένταση όσο αυτό είναι δυνατόν. Ανεμιστήρες οριζόντιας ροής πρέπει να αποφεύγονται επειδή μπορεί να μεταφέρουν σταγονίδια σε μεγαλύτερη απόσταση. (Περισσότερες πληροφορίες: «Επικαιροποίηση της Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 26335/23-04-2020 Εγκυκλίου - Διευκρινίσεις για τη χρήση κλιματισμού κατά τη θερινή περίοδο» 03/08/2020, https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2021/05/klimatistika-egkyklios-20200803.pdf)
 • Πέρα από τις συνήθεις καθημερινές εργασίες καθαρισμού των χώρων, συχνός καθαρισμός των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται και αγγίζονται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, βρύσες, , κλπ), καθώς και της τουαλέτας, με κοινά καθαριστικά. Στις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται ή αγγίζονται συχνά όπως και στις τουαλέτες πρέπει να ακολουθεί, μετά τον καθαρισμό, εφαρμογή απολυμαντικού, όπως διαλύματος χλωρίνης ή αλκοολούχου αντισηπτικού.
 • Προσοχή: τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να φυλάσσονται με ασφάλεια, μακριά από τα παιδιά, προς αποφυγή του κινδύνου δηλητηρίασης ή ερεθιστικής δράσης σε δέρμα και βλεννογόνους
 • Αναλυτικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ, «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΟ SARS-CoV-2» 14Μαΐου 2020 https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-1405-20.pdf
 • Επισημαίνεται ότι ΔΕΝ ενδείκνυται η απολύμανση με ψεκασμό ή εκνέφωση των εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σύμφωνα και με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (https://www.who.int/publicationsdetail/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-ofcovid-19).

4. Μέτρα ατομικής υγιεινής ΚΑΙ υποδομή/εκπαίδευση

Εκπαίδευση των κατασκηνωτών και συστηματική εφαρμογή της υγιεινής των χεριών. Προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση υποδομών και υλικών, όπως νιπτήρες με τρεχούμενο νερό και αλκοολούχα αντισηπτικά που θα εφαρμόζονται πάντα με την επίβλεψη ενήλικα.

 • Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα όταν είναι εμφανώς λερωμένα, και οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής και υγρών, μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα και μετά από πιθανή επαφή με εκκρίσεις ή άλλα σωματικά υγρά. Θα ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων.
 • Συστήνεται η εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος πριν και μετά τη χρήση κοινού εξοπλισμού ή συσκευών, όπως οθόνες αφής και πληκτρολόγια ή μετά από αθλητικές δραστηριότητες και χρήση οργάνων γυμναστικής
 • Τήρηση των κανόνων αναπνευστικής υγιεινής. Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο,
 • Απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών
 • Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα
 • Αποφυγή κοινής χρήσης προσωπικών αντικειμένων και συσκευών
 • Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα, καθώς και να χρησιμοποιούν κοινά σκεύη όπως ποτήρια και μπουκάλια
 • Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι δυνατό, με οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει συμπτώματα από το αναπνευστικό, όπως βήχα ή πταρμό
 • Συνιστάται η προαιρετική χρήση προστατευτικής μάσκας από το προσωπικό της κατασκήνωσης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συγχρωτισμού σε κλειστούς χώρους, σε συνθήκες δυσκολίας τήρησης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ ενηλίκων (π.χ. γραφεία) ή κινδύνου επαφής με αναπνευστικές εκκρίσεις ή άλλα βιολογικά υλικά των παιδιών. Η χρήση της μάσκας συστήνεται επίσης, κατά την ετοιμασία ή/και επιμέλεια φαγητού. Η σωστή χρήση της μάσκας είναι πολύ σημαντική (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/).
 • Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για το επισκεπτήριο και τους εξωτερικούς συνεργάτες της κατασκήνωσης.

5. Διαχείριση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19

Σε περίπτωση που κάποιος κατασκηνωτής ή μέλος του προσωπικού, εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19:

 • Φοράει μάσκα (κατά προτίμηση υψηλής αναπνευστικής προστασίας, τύπου KN95, N95, FFP2 ή ανάλογη) και οδηγείται σε ειδικό καλά αεριζόμενο χώρο απομόνωσης, που έχει προβλεφθεί και ενημερώνεται ο ιατρός της κατασκήνωσης προκειμένου να προβεί στην πρώτη κλινική αξιολόγηση
 • Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό που θα παρευρίσκεται στην κλινική αξιολόγηση (μάσκα, γάντια, ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου, σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών/αναπνευστικών εκκρίσεων
 • Ειδοποιείται ο γονέας / κηδεμόνας για να παραλάβει το παιδί
 • Ζητείται άμεσα ιατρική αξιολόγηση. Σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, εφόσον το άτομο εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID19, θα πρέπει να γίνει διαγνωστικός έλεγχος με μοριακό διαγνωστικό τεστ (PCR) ή ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test)
 • Εν αναμονή του αποτελέσματος, το άτομο παραμένει σε απομόνωση με κατ’ οίκον νοσηλεία, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο (οδηγίες στην ιστοσελίδα ΕΟΔΥ, www.eody.gov.gr)

Αν το αποτέλεσμα του τεστ είναι θετικό

 • Ενημερώνεται άμεσα ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης και ακολουθεί επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση των πιθανών επαφών του κρούσματος (κατασκηνωτές, μέλη του προσωπικού κτλ)
 • Ενδελεχής καθαρισμός και απολύμανση των χώρων που κινήθηκε ο ασθενής (οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ: https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf)
 • Το θετικό άτομο θα απομακρυνθεί από την κατασκήνωση για τουλάχιστον 5 ημέρες (ως ημέρα 0 θεωρείται η ημέρα έναρξης των συμπτωμάτων ή σε περίπτωση ασυμπτωματικού ατόμου, η ημέρα του θετικού διαγνωστικού ελέγχου) και μπορεί να επιστρέψει από την 6η ημέρα και μετά, εφόσον είναι ελεύθερο συμπτωμάτων και με την προϋπόθεση αρνητικού αποτελέσματος σε ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test)

 

 • Διαχείριση στενών επαφών κρούσματος COVID-19 στην κατασκήνωση:

Α) Όλα τα άτομα (κατασκηνωτές και προσωπικό) που είναι πλήρως εμβολιασμένα ή με ιστορικό νόσου COVID-19 το τελευταίο 6μηνο, και από τη διαδικασία της επιδημιολογικής διερεύνησης διαπιστώθηκε ότι ήρθαν σε στενή επαφή με τον ασθενή:

 • δεν παραμένουν σε απομόνωση και δεν χρειάζεται να απομακρυνθούν από την κατασκήνωση, εφόσον είναι ασυμπτωματικά
 • Συστήνεται να φορούν μάσκα (κατά προτίμηση υψηλής αναπνευστικής προστασίας, τύπου KN95, N95, FFP2 ή ανάλογη), για 10 ημέρες μετά την τελευταία επαφή τους με το επιβεβαιωμένο κρούσμα, όταν βρίσκονται σε κλειστούς χώρους με άλλα άτομα εκτός αυτών που διαμένουν στον ίδιο κοιτώνα ή σε εξωτερικούς χώρους όταν υπάρχουν συνθήκες συνωστισμού
 • Θα είναι σε εγρήγορση και θα βρίσκονται σε στενή παρακολούθηση της υγείας τους, για την έγκαιρη αναγνώριση συμπτωμάτων που είναι συμβατά με νόσο COVID-19, για 10 ημέρες μετά την τελευταία επαφή τους με το επιβεβαιωμένο κρούσμα και σε τέτοια περίπτωση θα διενεργείται άμεσα rapid test
 • Θα υποβληθούν σε προληπτικό διαγνωστικό έλεγχο με δύο rapid test, τις ημέρες 0-1 και την ημέρα 5, μετά την τελευταία επαφή με το κρούσμα (ως ημέρα 0 θεωρείται η ημέρα τελευταίας επαφής με κρούσμα)

Β) Όλα τα άτομα (κατασκηνωτές και προσωπικό) που ΔΕΝ είναι πλήρως εμβολιασμένα ή ΔΕΝ έχουν ιστορικό νόσου COVID-19 το τελευταίο 6μηνο, και από τη διαδικασία της επιδημιολογικής διερεύνησης διαπιστώθηκε ότι ήρθαν σε στενή επαφή με τον ασθενή:

 • Θα απομακρυνθούν από την κατασκήνωση και θα παραμείνουν σε απομόνωση για 5 ημέρες
 • Μπορούν να επιστρέψουν στην κατασκήνωση από την 6η ημέρα και μετά, εφόσον στο διάστημα αυτό δεν έχουν εκδηλώσει συμπτώματα και δεν έχουν θετικό αποτέλεσμα σε διαγνωστικό έλεγχο για COVID-19, παραμένουν ασυμπτωματικά και προσκομίζουν αρνητικό αποτέλεσμα σε rapid test που διενεργήθηκε την 5η ημέρα μετά την τελευταία επαφή με το κρούσμα
 • Συστήνεται να φορούν μάσκα (κατά προτίμηση υψηλής αναπνευστικής προστασίας, τύπου KN95, N95, FFP2 ή ανάλογη), έως την πάροδο 10 ημερών μετά την τελευταία επαφή τους με το επιβεβαιωμένο κρούσμα, όταν βρίσκονται σε κλειστούς χώρους με άλλα άτομα εκτός αυτών που διαμένουν στον ίδιο κοιτώνα ή σε εξωτερικούς χώρους όταν υπάρχουν συνθήκες συνωστισμού

Αν το αποτέλεσμα του τεστ είναι αρνητικό:

 • Ο κατασκηνωτής θα μπορεί να επιστρέψει στην κατασκήνωση μετά την συμπλήρωση τουλάχιστον ενός 24ώρου από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του και με ιατρική γνωμάτευση που θα βεβαιώνει ότι δεν πάσχει από μεταδοτικό νόσημα.

Οδηγίες για τη λειτουργία κατασκηνώσεων ΑΜΕΑ και ηλικιωμένων ατόμων

Α. Οργάνωση

Για την ασφαλή λειτουργία των κατασκηνώσεων κατά τη θερινή περίοδο και λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας μας σχετικά με την επιδημία από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη οργανωτικών μέτρων και ο καθορισμός διαδικασιών σε κάθε κατασκήνωση. Στα γενικά μέτρα οργάνωσης των κατασκηνώσεων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Ορισμός υπευθύνου σε κάθε κατασκήνωση, με την αρμοδιότητα και το καθήκον της ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού, των κατασκηνωτών και των γονέων σχετικά με τους όρους λειτουργίας και τα μέτρα υγιεινής, την κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών σε συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού και την καθημερινή παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων και οδηγιών.

Εξασφάλιση του απαιτούμενου προσωπικού, του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των αναλωσίμων που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων.

Τα μέτρα προστασίας πρέπει να τηρηθούν με μεγάλη προσοχή γιατί τα άτομα αυτά παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες και συχνά συνυπάρχουν προβλήματα υγείας όπως είναι τα καρδιολογικά ,αναπνευστικά και νευρολογικά νοσήματα.

2. Συστηματική εκπαίδευση προσωπικού και κατασκηνωτών

3. Οργάνωση της κατασκηνωτικής ζωής με επίκεντρο την δημιουργία μικρών και σταθερών ομάδων κατασκηνωτών και προσωπικού σε όλο το φάσμα της διαμονής και των δραστηριοτήτων και διασφάλιση της ελάχιστης ανάμιξης τους. Το προσωπικό κάθε ομάδας να είναι σταθερό και να μην εναλλάσσεται.

4. Καθημερινή παρακολούθηση της υγείας των μελών της κατασκήνωσης, σε συνεργασία με το προσωπικό και την ιατρονοσηλευτική ομάδα, με εγρήγορση για την έγκαιρη αναγνώριση περιστατικού με συμβατά συμπτώματα με λοίμωξη COVID-19

5. Συντονισμός της διαχείρισης υπόπτου κρούσματος και της επικοινωνίας με τον ΕΟΔΥ

6. Ανάρτηση σε εμφανή και συχνά επισκεπτόμενα σημεία, έντυπου ενημερωτικού υλικού (π.χ. αφίσες) για την υπενθύμιση και περαιτέρω ευαισθητοποίηση προσωπικού και κατασκηνωτών, σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων ατομικής υγιεινής και πρόληψης μετάδοσης του νέου κορωνοϊού (υγιεινή χεριών, αναπνευστική υγιεινή, τήρηση αποστάσεων κ.τ.λ.)

7. Πρόβλεψη για την προστασία των ομάδων υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσο και επιπλοκές από COVID-19.

 • Μέλη του προσωπικού που ανήκουν σε ορισμένες από τις ομάδες υψηλού κινδύνου θα μπορούσαν να εργαστούν με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού τους και με τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας, σε δραστηριότητα που δε θα τους εκθέτει σε άμεση επαφή με τους κατασκηνωτές και θα περιορίζει τον κίνδυνο έκθεσης τους στον ιό (τηλεεργασία, ατομικό γραφείο κ.τ.λ.).
 • Κατασκηνωτές, παιδιά ή ενήλικες που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου μπορούν να συμμετέχουν στην κατασκήνωση εφόσον υπάρχει έγγραφη βεβαίωση του θεράποντος ιατρού.
 • Κατασκηνωτές και προσωπικό που στο στενό τους περιβάλλον υπάρχει άτομο που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην εκθέσουν τα άτομα αυτά στον κίνδυνο λοίμωξης.
 • Συστήνεται rapid test για κορωνοϊό SARS-CoV-2 σε όλους τους κατασκηνωτές και τους συνοδούς/φροντιστές τους, 24 ώρες πριν την είσοδο στην κατασκήνωση. Επίσης, μοριακός έλεγχος συστήνεται να πραγματοποιείται και σε όλα τα σταθερά μέλη του προσωπικού της κατασκήνωσης στο τέλος της κάθε 10ήμερης κατασκηνωτικής περιόδου και πριν την έναρξη της επόμενης και την υποδοχή της νέας ομάδας κατασκηνωτών.

Β. Γενικές αρχές

1. Αποφυγή εισαγωγής του ιού στο χώρο της κατασκήνωσης

 • Το προσωπικό που θα εργαστεί στην κατασκήνωση, θα πρέπει να είναι ενήμερο και ευαισθητοποιημένο για τα συμπτώματα που είναι συμβατά με λοίμωξη COVID-19 και να προσέλθει για εργασία μόνο εφόσον είναι ελεύθερο συμπτωμάτων. Οι κατασκηνωτές ή οι κηδεμόνες των παιδιών θα γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι για να φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση ενήλικες ή παιδιά δε θα πρέπει να έχουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα που θέτουν την υποψία λοίμωξης COVID-19 και θα έχουν ελεγχθεί για αυτά πριν την προσέλευση τους.
 • Η προσέλευση των κατασκηνωτών θα γίνεται σταδιακά και με προγραμματισμό ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Στην είσοδο θα γίνεται έλεγχος από εκπαιδευμένο προσωπικό με ερωτηματολόγιο που θα εστιάζει σε τρία θέματα:

α)την ύπαρξη συμπτωμάτων (πυρετός ,βήχας, καταρροή, φαρυγγαλγία, μυαλγίες, διάρροιες, έμετοι, κεφαλαλγία, κ.τ.λ.)

β) το ιστορικό επαφής τις τελευταίες 14 ημέρες με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, δε θα επιτρέπεται η είσοδος και θα ενημερώνεται ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης για την περαιτέρω διαχείριση

γ) το αποτέλεσμα αρνητικού rapid test 24 ωρών για την ανίχνευση του ιού SARSCoV-2 και ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού για τη συμμετοχή στην κατασκήνωση ατόμων που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου.

 • Περιορισμός και έλεγχος εισόδου στο χώρο της κατασκήνωσης στα απολύτως απαραίτητα άτομα για τη λειτουργία (προμηθευτές, προσωπικό καθαριότητας, τεχνική υπηρεσία κτλ.). Τα άτομα αυτά θα πρέπει να εισέρχονται φορώντας μάσκα και οι μετακινήσεις τους μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης θα πρέπει να περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες για τη διεκπεραίωση του έργου τους.
 • Συστήνεται η προσέλευση των κατασκηνωτών να γίνεται με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο, εάν είναι εφικτό. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται πούλμαν για τις μετακινήσεις των κατασκηνωτών, θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-52020 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ Β' 1988/23-5-2020) για τη λειτουργία των τουριστικών οχημάτων και να υπάρχει υπεύθυνος συνοδός από το προσωπικό της κατασκήνωσης, ώστε να επιβλέπεται η ορθή εφαρμογή των υγειονομικών κανόνων κατά τη μετακίνηση, η τήρηση των αποστάσεων και η ελεγχόμενη επιβίβαση και αποβίβαση με τάξη και χρονοκαθυστέρηση, προς αποφυγή συνωστισμού .
 • Προγραμματισμός όλων των δραστηριοτήτων σε μικρές ομάδες κατασκηνωτών. Οι ομάδες αυτές θα πρέπει να είναι προκαθορισμένες και σταθερές ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν, η ανάμιξη των ατόμων και κατά συνέπεια να περιορίζονται οι πιθανότητες διασποράς ιογενών λοιμώξεων. Η οργάνωση της κατασκηνωτικής ζωής θα πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε κοινές δράσεις και εκδηλώσεις να αφορούν περιορισμένο αριθμό κατασκηνωτών και να περιλαμβάνουν πάντα τις ίδιες σταθερές ομάδες. Με τον τρόπο αυτό, εκτός του περιορισμού του κύκλου διασποράς μιας ενδεχόμενης λοίμωξης, διευκολύνεται σημαντικά η έγκαιρη και αποτελεσματική ιχνηλάτηση των επαφών σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19.
 • Το επισκεπτήριο απαγορεύεται και επιτρέπεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, εάν υπάρξει ειδική ανάγκη. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να έρχεται αυστηρά ένας μόνο γονέας/επισκέπτης για κάθε κατασκηνωτή που θα φορά μάσκα και θα παραμένει για σύντομο χρονικό διάστημα. Η είσοδος γονέων/επισκεπτών στους κοιτώνες δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση.
 • Για τους ενήλικες/ υπερήλικες κατασκηνωτές απαγορεύονται οι επισκέψεις.
 • Απαγορεύονται οι άδειες για έξοδο των κατασκηνωτών
 • Οι άδειες των μελών του προσωπικού που διαμένουν στο χώρο της κατασκήνωσης περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες.
 • Οι συνοδοί/φροντιστές των κατασκηνωτών ΑΜΕΑ διαμένουν στον ίδιο χώρο μαζί τους στο διπλανό κρεβάτι και δεν εξέρχονται από την κατασκήνωση που λειτουργεί ως κλειστή δομή.

2. Μέτρα κοινωνικών αποστάσεων

2.1 Διαμονή

 • Συστήνεται στο χώρο διαμονής των κατασκηνωτών να τηρείται απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των κρεβατιών που είναι τοποθετημένα παράλληλα.
 • Σε περιπτώσεις που οι διαθέσιμες κλίνες είναι κουκέτες και η χρήση τους είναι αναπόφευκτη, συστήνεται η τήρηση απόστασης 2 μέτρων μεταξύ των κουκετών και η διάταξη ύπνου «πόδια-κεφάλι», τόσο μεταξύ των ατόμων που κοιμούνται στην ίδια κουκέτα, όσο και μεταξύ των ατόμων που κοιμούνται στο ίδιο επίπεδο σε διπλανές κουκέτες. Ηλικιωμένοι κατασκηνωτές και ΑΜΕΑ με κινητικά προβλήματα δε μπορούν να κοιμούνται σε κουκέτες.
 • Τα ατομικά είδη κάθε ατόμου ΑμεΑ φυλάσσονται χωριστά συνήθως δίπλα στα κρεβάτια τους στα ατομικά είδη ταξιδίου (βαλίτσες) ή σε ερμάρια δίπλα στους κοιτώνες.

Αν κρίνεται σκόπιμο να γίνει σύσταση ώστε οι υπεύθυνοι κάθε ομάδας να εκπαιδεύουν τα άτομα ΑμεΑ ότι λόγοι υγιεινής επιβάλλουν να μην ανταλλάσουν ατομικά είδη.

Οι συνοδοί μπορούν να επεμβαίνουν στην ατομική χρήση των ατομικών ειδών. Για τους ηλικιωμένους δεν τίθεται θέμα ανταλλαγών ειδών ατομικής υγιεινής.

 • Σε κοιτώνες που διαθέτουν εσωτερική τουαλέτα να γίνεται χρήση αυτής από τους διαμένοντες με τήρηση των κανόνων υγιεινής, για αποφυγή του συνωστισμού και της αναμονής στις κοινόχρηστες τουαλέτες.
 • Αποτροπή της ανταλλαγής επισκέψεων στους χώρους διαμονής καθώς και της κοινής χρήσης ρουχισμού, κλινοσκεπασμάτων και λοιπών προσωπικών αντικειμένων.

2.2 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες αναψυχής

Συστήνεται η οργάνωση των δραστηριοτήτων αυτών να εναρμονίζεται με το πνεύμα περιορισμού του αριθμού των συμμετεχόντων, ώστε να γίνεται χρήση των εγκαταστάσεων από προκαθορισμένες και σταθερές υποομάδες κατασκηνωτών σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες και να αποφεύγεται η ανάμιξη κατασκηνωτών από άλλες ομάδες/κοινότητες.

Στις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις προτείνεται ο επιμερισμός των ατόμων σε χώρο και χρόνο, ώστε να αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητες και υποδομές της κατασκήνωσης με όσο το δυνατό πιο δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο για τους κατασκηνωτές.

2.3 Σίτιση

 • Συστήνεται η εξασφάλιση ατομικών σκευών και κατά προτίμηση μιας χρήσης.
 • Εάν γίνεται χρήση της τραπεζαρίας, αυτή θα πρέπει να προϋποθέτει την εξυπηρέτηση μικρού αριθμού ατόμων κάθε φορά, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός κατά τη διαδικασία διανομής του γεύματος.
 • Εάν υπάρχουν κυλικεία στο χώρο της κατασκήνωσης, θα πρέπει να προσφέρουν μόνο συσκευασμένα τρόφιμα και ποτά και να υπάρχει μέριμνα για την τήρηση αποστάσεων μεταξύ των κατασκηνωτών στην αναμονή για εξυπηρέτηση.

2.4 Κοινόχρηστοι χώροι τουαλέτας και υγιεινής

 • Προγραμματισμός ωραρίου ανά ομάδες για την ατομική υγιεινή και το μπάνιο των κατασκηνωτών με πρόβλεψη για έκτακτες ανάγκες.
 • Επίβλεψη στην αναμονή ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις.
 • Διασφάλιση επάρκειας ειδών ατομικής υγιεινής (π.χ. σαπούνι, χειροπετσέτες, αντισηπτικό κ.ά.) στις τουαλέτες.
 • Ανάρτηση ενημερωτικού υλικού (αφίσες κ.ά.) για την εκπαίδευση των κατασκηνωτών σχετικά με τις πρακτικές πλυσίματος των χεριών και αναπνευστικής υγιεινής.

3. Καθαριότητα χώρων, απολύμανση επιφανειών

 • Συστηματικός και επαρκής φυσικός αερισμός όλων των χώρων και ιδιαίτερα των κοιτώνων.
 • Εάν υπάρχουν κλιματιστικά, μπορούν να χρησιμοποιούνται με ανοιχτά παράθυρα και τις περσίδες προσανατολισμένες σε κάθετη ροή και με την προϋπόθεση της συστηματικής και πρόσφατης συντήρησης τους. Εάν υπάρχουν ανεμιστήρες οροφής μπορούν να χρησιμοποιούνται με ανοιχτά παράθυρα και σε χαμηλή ένταση όσο αυτό είναι δυνατόν. Ανεμιστήρες οριζόντιας ροής πρέπει να αποφεύγονται επειδή μπορεί να μεταφέρουν σταγονίδια σε μεγαλύτερη απόσταση. (Περισσότερες πληροφορίες: «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων», 24/04/20, https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/klimatistikacovid19.pdf) & (Αθήνα, 23 -04-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ:Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 26635(ΑΔΑ: 9ΙΥΧ465ΦΥΟ-9ΗΣ).Πέρα από τις συνήθεις καθημερινές εργασίες καθαρισμού των χώρων, συχνός καθαρισμός των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται και αγγίζονται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, βρύσες, κ.τ.λ.), καθώς και της τουαλέτας, με κοινά καθαριστικά. Στις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται ή αγγίζονται συχνά όπως και στις τουαλέτες πρέπει να ακολουθεί, μετά τον καθαρισμό, εφαρμογή απολυμαντικού, όπως διαλύματος χλωρίνης ή αλκοολούχου αντισηπτικού.
 • Προσοχή: τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να φυλάσσονται με ασφάλεια, σε ξεχωριστό χώρο προς αποφυγή του κινδύνου δηλητηρίασης ή ερεθιστικής δράσης σε δέρμα και βλεννογόνους.
 • Αναλυτικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ, «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΟ SARS-CoV-2» 14Μαΐου 2020 https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf.
 • Επισημαίνεται ότι ΔΕΝ ενδείκνυται η απολύμανση με ψεκασμό ή εκ-νέφωση των εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σύμφωνα και με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (https://www.who.int/publicationsdetail/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-ofcovid-19).

4. Μέτρα ατομικής υγιεινής ΚΑΙ υποδομή/εκπαίδευση

 • Εκπαίδευση των κατασκηνωτών και συστηματική εφαρμογή της υγιεινής των χεριών. Προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση υποδομών και υλικών, όπως νιπτήρες με τρεχούμενο νερό και αλκοολούχα αντισηπτικά που θα εφαρμόζονται πάντα με επίβλεψη ιδιαίτερα για παιδιά ΑΜΕΑ.
 • Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα όταν είναι εμφανώς λερωμένα, και οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής και υγρών, μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα και μετά από πιθανή επαφή με εκκρίσεις ή άλλα σωματικά υγρά. Θα ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων.
 • Συστήνεται η εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος πριν και μετά τη χρήση κοινού εξοπλισμού ή συσκευών, ή μετά από αθλητικές δραστηριότητες και χρήση οργάνων γυμναστικής.
 • Τήρηση των κανόνων αναπνευστικής υγιεινής. Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών.
 • Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα.
 • Αποφυγή κοινής χρήσης προσωπικών αντικειμένων και συσκευών.
 • Απαγορεύεται οι κατασκηνωτές να χρησιμοποιούν κοινά σκεύη όπως ποτήρια και μπουκάλια.
 • Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι δυνατό, με οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει συμπτώματα από το αναπνευστικό, όπως βήχα ή πταρμό.
 • Συνιστάται η υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας από το προσωπικό της κατασκήνωσης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συγχρωτισμού σε κλειστούς χώρους, σε συνθήκες δυσκολίας τήρησης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ ενηλίκων (π.χ. γραφεία) ή κινδύνου επαφής με αναπνευστικές εκκρίσεις ή άλλα βιολογικά υλικά των κατασκηνωτών. Η χρήση της μάσκας συστήνεται επίσης, κατά την ετοιμασία ή/και επιμέλεια φαγητού. Η σωστή χρήση της μάσκας είναι πολύ σημαντική (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-tokoino/).
 • Η χρήση μάσκας είναι επίσης υποχρεωτική για τους εξωτερικούς συνεργάτες της κατασκήνωσης.
 • Οι συνοδοί/φροντιστές καθώς και μέλη του προσωπικού, όταν έρχονται σε στενή επαφή με κατασκηνωτές και η φύση της εργασίας τους θέτει τον κίνδυνο έκθεσης σε εκκρίσεις του αναπνευστικού ή άλλα βιολογικά υγρά, θα πρέπει εκτός από την προστατευτική μάσκα, να φορούν γάντια μιας χρήσης, αδιάβροχη ποδιά και οφθαλμική προστασία (ασπίδα προσώπου ή γυαλιά ευρέος οπτικού πεδίου). Μετά την αφαίρεση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας θα πρέπει να ακολουθεί υγιεινή των χεριών.

5. Διαχείριση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19

Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που κάποιος κατασκηνωτής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19;

 • Ο κατασκηνωτής φοράει μάσκα και οδηγείται σε ειδικό καλά αεριζόμενο χώρο απομόνωσης, που έχει προβλεφθεί και ενημερώνεται ο ιατρός της κατασκήνωσης προκειμένου να προβεί στην πρώτη κλινική αξιολόγηση.
 • Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό, που θα παρευρίσκεται στην κλινική αξιολόγηση (μάσκα, γάντια, ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου, σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών/αναπνευστικών εκκρίσεων.
 • Ειδοποιείται ο γονέας / κηδεμόνας/συγγενής για να παραλάβει τον κατασκηνωτή.
 • Ζητείται άμεσα ιατρική αξιολόγηση. Σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, εφόσον ο κατασκηνωτής εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα το μοριακό διαγνωστικό τεστ.
 • Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο κατασκηνωτής παραμένει σε απομόνωση με κατ’ οίκον νοσηλεία, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο (οδηγίες στην ιστοσελίδα ΕΟΔΥ, www.eody.gov.gr)

Αν το τεστ βγει θετικό

 • Ενημερώνεται άμεσα ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης και ο ΕΟΔΥ.
 • Ο ΕΟΔΥ επικοινωνεί με τον υπεύθυνο της κατασκήνωσης για να γίνει η επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση των πιθανών επαφών του κρούσματος (κατασκηνωτές, μέλη του προσωπικού κ.τ.λ.).
 • Ενδελεχής καθαρισμός και απολύμανση των χώρων που κινήθηκε ο ασθενής (οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ: https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf)
 • Όλα τα άτομα που από τη διαδικασία της επιδημιολογικής διερεύνησης διαπιστώθηκε ότι ήρθαν σε στενή επαφή με τον ασθενή, θα απομακρυνθούν από την κατασκήνωση, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους για 14 ημέρες μετά την τελευταία επαφή τους με το επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Αν το τεστ βγει αρνητικό:

 • Ο κατασκηνωτής θα μπορεί να επιστρέψει στην κατασκήνωση μετά την συμπλήρωση τουλάχιστον 3 ημερών από την υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση των συμπτωμάτων του και με ιατρική γνωμάτευση που θα βεβαιώνει ότι δεν πάσχει από μεταδοτικό νόσημα.

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν:

Α. οι κατασκηνώσεις που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την αριθμ. Δ22 / οικ. 37641 / 1450 / 22-8-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας κατασκηνώσεων που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Οργανώσεις» (ΑΔΑ: ΩΙΖ6465Θ1Ω0ΙΓ) (Φ.Ε.Κ. 2712 / 2016 τ. Β') και

Β. οι κατασκηνώσεις του κρατικού κατασκηνωτικού προγράμματος αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που θα λειτουργήσουν με ευθύνη των Δήμων σύμφωνα με την αριθμ. 38499 / 21-4-2022 Κ.Υ.Α «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους» (Φ.Ε.Κ. 2107 / 2022 τ. Β').

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!