Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Με τροπολογία έως 31.12.2025 το πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους"

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και στο σχέδιο νόμου "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρω" παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Τουρισμού να εκπονεί έως τις 31.12.2025 ετήσια προγράμματα για την ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού ("Τουρισμός για όλους"). 

Με την τροπολογία επίσης προτείνονται διατάξεις αναφορικά με την προθεσμία περιβαλλοντικής αδειοδότησης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

Παρατίθεται ακολούθως η τροπολογία στο σύνολό της:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!