Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο "Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών."

Με το νομοσχέδιο επιδιώκεται η παροχή φορολογικών κινήτρων στις επιχειρήσεις, με σκοπό την προώθηση της μεταξύ τους συνεργασίας, την αύξηση της παραγωγικότητάς τους, την αντιμετώπιση της «νηπιακής θνησιμότητας» των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και την επίτευξη οικονομικών κλίμακας.

Ειδικότερα, με το κατατεθέν νομοσχέδιο προτείνονται διατάξεις για την, υπό προϋποθέσεις, μερική απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων, συνεργασίας προσώπων ή εισφοράς ατομικής επιχείρησης.

Επιπροσθέτως, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την απαλλαγή εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης παγίων σε τρίτο, την απαλλαγή από τέλος χαρτοσήμου, την απαλλαγή από την επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου καθώς και την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών.

Παρατίθεται ακολούθως το σχέδιο νόμου και η ανάλυση των συνεπειών της ρύθμισης στο σύνολό τους:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!