Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΠΑνΕΚ Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων ΜΜΕ πληττόμενων από την Covid-19. 4η Εγκριτική Απόφαση

Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19» (Β κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την έγκριση τριάντα έξι (36) αιτήσεων χρηματοδότησης, δημόσιας δαπάνης 119.216,10 ευρώ.

Συγκεκριμένα, α) μία (1) αίτηση εντάσσεται στην Δράση μετά από την αξιολόγησή της από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και β) τριάντα πέντε (35) αιτήσεις εγκρίνονται μετά από Ένσταση σε απορριπτική απόφαση. Επιπλέον, στον Πίνακα 2 της παρούσας Απόφασης περιλαμβάνονται και 1.030 αιτήσεις λόγω επανυπολογισμού στο ορθό του συνολικού ποσού έγκρισης τόκων από τα αρμόδια για την αξιολόγηση Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.

React EU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19. 

Δείτε τη σχετική Απόφαση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!