Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1037/1992 Κατηγορίες επιτηδευματιών που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών του Ν. 1809/1988,

Αριθ. 1014655/185/0015

ΠΟΛ. 1037/1992

Κατηγορίες επιτηδευματιών που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών του Ν. 1809/1988,

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 1809/ 1988 «Καθιέρωση ταμειακών μηχανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 222/Α'), όπως ισχύουν.

2. Την απόφαση μας 1006568/70 ΠΟΛ 1014/18.1.91 (ΦΕΚ Β' 66), με την οποία υποχρεώνονται σταδιακά όλοι οι επιτηδευματίες σε χρησιμοποίηση φ.τ.μ. σε ορισμένες περιοχές της χώρας, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 αυτής, με τις οποίες ορίζεται ότι με τη νεώτερη απόφαση μας θα επεκταθεί η υποχρέωση χρησιμοποίησης φ.τ.μ. στο σύνολο των επιτηδευματιών και σε ολόκληρη τη χώρα το έτος 1993.

3. Ότι ορισμένες κατηγορίες επιτηδευματιών αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στη χρησιμοποίηση φ.τ.μ. είτε γιατί στερούνται μόνιμης επαγγελματικής εγκατάστασης (καταστήματος) είτε λόγω της μορφής και του τρόπου άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ενώ άλλες κατηγορίες επιτηδευματιών που παρέχουν υπηρεσίες είτε έχουν πολύ περιορισμένο αριθμό συναλλαγών είτε έχουν υποχρέωση από τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. να αναγράφουν πρόσθετα στοιχεία στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που εκδίδουν, για τους λόγους δε αυτούς κρίνεται απαραίτητο να παρασχεθούν σ' αυτές τις κατηγορίες επιτηδευματιών, οι αναγκαίες διευκολύνεις στην άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, αποφασίζουμε:

1. Παρέχουμε τη δυνατότητα της μη χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής Ν. 1809/1988, για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, στις παρακάτω κατηγορίες επιτηδευματιών, σε ολόκληρη τη χώρα:

α) Στους επιτηδευματίες που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του Ν.Δ. 3323/1955.

β) Στους επιτηδευματίες που έχουν υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, να τηρούν πρόσθετα βιβλία (όπως εκπαιδευτήρια, ξενοδοχεία, συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων κ.λπ.) και να αναγράφουν στις αποδείξεις που εκδίδουν πρόσθετα στοιχεία (όπως ονοματεπώνυμο - διεύθυνση του πελάτη, αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτων κ.λ.π.).

γ) Στους εκματαλλευτές γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρομύλου ή εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού.

δ) Στους επιτηδευματίες που ασχολούνται με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου (όπως ξυλουργοί, σιδηρουργοί, υδραυλικοί, ηλε- , κτρολόγοι, κτίστες και γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες).

ε) Στους επιτηδευματίες που διατηρούν κτηματομεσιτικό γραφείο, πρακτορείο κρατικών λαχείων, ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, γραφείο τελετών, γραφείο συνοικεσίων, γραφείο διεκπεραίωσης εμπιστευτικών εργασιών, γραφείο ευρέσεως εργασίας.

στ) Στις επιχειρήσεις μεταφοράς προσώπων γενικά, ημερήσιου και περιοδικού τύπου για την είσπραξη συνδρομών, εκμετάλλευσης θεαμάτων, ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, έκδοσης κοινοχρήστων λογαριασμών πολυκατοικιών, καθαρισμού και απολύμανσης κατοικιών, επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων κατοικιών, στους κατά παραγγελία αυτοαπασχολούμενους ράπτες ή ράπτριες, καθώς και στους εκμεταλλευτές ιαματικών πηγών του Ε.Ο.Τ.

2. Όσοι από τους πιο πάνω επιτηδευματίες, εκτός από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία τους παρέχεται η δυνατότητα να μη χρησιμοποιούν φ.τ.μ. διατηρούν μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση (κατάστημα), από την οποία πωλούν λιανικώς αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό (π.χ. ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, που πωλούν ηλεκτρολογικά ή υδραυλικά είδη), ή από την επαγγελματική τους εγκατάσταση ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα για την οποία υπάρχει υποχρέωση χρησιμοποίησης φ.τ.μ. (π.χ. ράπτης ή ράπτρια που πωλεί και έτοιμα ενδύματα ή εσώρουχα κ.λπ.), υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τουλάχιστον για τη δραστηριότητά τους αυτή, με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 1992

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!