Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΑΑΔΕ Ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας ΔΟΥ

ΑΑΔΕ

Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

Δελτίο Τύπου

Ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας ΔΟΥ

Με σκοπό τη διαρκή αναβάθμιση της λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης, για την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, ανακαθορίζεται η κατά τόπον αρμοδιότητα των κατωτέρω ΔΟΥ:

Α’ , Δ’ , ΙΒ’ , ΙΓ’ και ΙΖ’ Αθηνών, Αγίων Αναργύρων , Αιγάλεω, Αμαρουσίου, Νέας Ιωνίας, Περιστερίου, Χολαργού, Ψυχικού, Ελευσίνας, Α’, Δ’, Ε’ και Ζ’ Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων και Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Λαγκαδά, Κιλκίς, Πολύγυρου, Άργους, Ναυπλίου, Κορίνθου, Τρίπολης, Σπάρτης, Α’ Πατρών, Γ’ Πατρών, Αμαλιάδας, Πύργου, Καλαμάτας, Μεσολογγίου, Αγρινίου, Θηβών, Λειβαδιάς, Άμφισσας, Λαμίας, Λάρισας, Βόλου, Τρικάλων, Γρεβενών, Κοζάνης, Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Καστοριάς, Φλώρινας, Πτολεμαΐδας, Σερρών, Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Χανίων και Ρεθύμνου.

Η αλλαγή στις χωρικές αρμοδιότητες γίνεται, ώστε η περιοχή κάθε Ταχυδρομικού Κωδικού να ανήκει εξ ολοκλήρου σε συγκεκριμένη ΔΟΥ και να μη μοιράζεται σε 2 ή περισσότερες.

Με αυτό τον τρόπο, η ΑΑΔΕ μπορεί να εντοπίζει αυτόματα την αρμόδια ΔΟΥ και να αναπτυχθούν περαιτέρω ψηφιακές υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις, όπως την αλλαγή κατοικίας, την έναρξη ατομικής επιχείρησης, την απόδοση ΑΦΜ.

Ο ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των ανωτέρω ΔΟΥ ισχύει:

α) από την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 για τους φορολογούμενους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που θα αποκτήσουν ΑΦΜ και για όσους θα προβούν σε έναρξη εργασιών, ενώ

β) η μεταγραφή των φορολογουμένων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις, στη νέα ΔΟΥ, στην οποία αυτοί θα υπάγονται, θα πραγματοποιηθεί κεντρικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, από 16 έως 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι ταχυδρομικοί κώδικες στους οποίους αντιστοιχούν οι ταχυδρομικές διευθύνσεις για τους οποίους μεταβάλλεται η κατά τόπων αρμοδιότητα των ΔΟΥ έχουν ως εξής:

1) Οι Τ.Κ. 10432, 10558, 10564 και 10679 από τις ΔΟΥ Α΄ και Δ’ Αθηνών θα υπάγονται στη ΔΟΥ Α΄ Αθηνών

2) Οι Τ.Κ. 10434, 10557, 10562, 10563, 10681, 10682 και 10683 από τις ΔΟΥ Α΄ και Δ’ Αθηνών θα υπάγονται στη ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών

3) Οι Τ.Κ. 11471 και 11473 από τις ΔΟΥ Δ’ και ΙΓ΄ Αθηνών θα υπάγονται στη ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών

4) Οι Τ.Κ. 11251, 11257 και 11362 από τις ΔΟΥ Δ’ και ΙΓ΄ Αθηνών θα υπάγονται στη ΔΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών

5) Οι Τ.Κ. 10445 και 10446 από τις ΔΟΥ Α’ και ΙΓ΄ Αθηνών θα υπάγονται στη ΔΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών

6) Ο Τ.Κ. 11475 από τις ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, ΙΓ΄ Αθηνών και Ψυχικού θα υπάγεται στη ΔΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών

7) Ο Τ.Κ. 11476 από τις ΔΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών και Ψυχικού θα υπάγεται στη ΔΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών

8) Ο Τ.Κ. 11521 από τις ΔΟΥ Δ’ Αθηνών και Ψυχικού θα υπάγεται στη ΔΟΥ Ψυχικού

9) Ο Τ.Κ. 11522 από τις ΔΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών και Ψυχικού θα υπάγεται στη ΔΟΥ Ψυχικού

10) Ο Τ.Κ. 11526 από τις ΔΟΥ ΙΒ΄ Αθηνών και Ψυχικού θα υπάγεται στη ΔΟΥ ΙΒ΄ Αθηνών

11) Ο Τ.Κ. 11528 από τις ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών, ΙΒ΄ Αθηνών και ΙΖ΄ Αθηνών θα υπάγεται στη ΔΟΥ ΙΒ΄ Αθηνών

12) Οι Τ.Κ. 11634 και 11635 από τις ΔΟΥ Δ’ και ΙΖ΄ Αθηνών θα υπάγονται στη ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών

13) Οι Τ.Κ. 11743 και 11745 από τις ΔΟΥ Α’ και ΙΖ΄ Αθηνών θα υπάγονται στην ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών

14) Οι Τ.Κ. 12242 και 12243 από τις ΔΟΥ Αιγάλεω και Περιστερίου θα υπάγονται στη ΔΟΥ Αιγάλεω

15) Οι Τ.Κ. 13121 και 13123 από τις ΔΟΥ Αναργύρων και Περιστερίου θα υπάγονται στη ΔΟΥ Αναργύρων

16) Ο Τ.Κ. 14235 από τις ΔΟΥ Νέας Ιωνίας και Αμαρουσίου θα υπάγεται στη ΔΟΥ Νέας Ιωνίας

17) Ο Τ.Κ. 20500 από τις ΔΟΥ Άργους και Κορίνθου θα υπάγεται στη ΔΟΥ Κορίνθου

18) Ο Τ.Κ. 23051 από τις ΔΟΥ Τρίπολης και Σπάρτης θα υπάγεται στη ΔΟΥ Σπάρτης

19) Οι Τ.Κ. 26221 και 26225 από τις ΔΟΥ Α΄ Πατρών και Γ΄ Πατρών θα υπάγονται στη ΔΟΥ Α΄ Πατρών

20) Ο Τ.Κ. 27061 από τις ΔΟΥ Αμαλιάδας, Πύργου και Καλαμάτας θα υπάγεται στη ΔΟΥ Πύργου

21) Οι Τ.Κ. 30001 και 30022 από τις ΔΟΥ Μεσολογγίου και Αγρινίου θα υπάγονται στη ΔΟΥ Μεσολογγίου

22) Οι Τ.Κ. 32001 και 32300 από τις ΔΟΥ Θηβών και Λιβαδειάς θα υπάγονται στη ΔΟΥ Λιβαδειάς

23) Οι Τ.Κ. 33056 και 33058 από τις ΔΟΥ Μεσολογγίου και Άμφισσας θα υπάγονται στη ΔΟΥ Άμφισσας

24) Ο Τ.Κ. 33057 από τις ΔΟΥ Λαμίας και Άμφισσας θα υπάγεται στη ΔΟΥ Άμφισσας

25) Ο Τ.Κ. 35010 από τις ΔΟΥ Λάρισας, Λαμίας και Βόλου θα υπάγεται στη ΔΟΥ Λαμίας

26) Ο Τ.Κ. 35015 από τις ΔΟΥ Λιβαδειάς και Λαμίας θα υπάγεται στη ΔΟΥ Λαμίας

27) Ο Τ.Κ. 42200 από τις ΔΟΥ Τρικάλων και Γρεβενών θα υπάγεται στη ΔΟΥ Τρικάλων

28) Ο Τ.Κ. 44001 από τις ΔΟΥ Άρτας και Ιωαννίνων θα υπάγεται στη ΔΟΥ Ιωαννίνων

29) Ο Τ.Κ. 47043 από τις ΔΟΥ Άρτας και Ιωαννίνων θα υπάγεται στη ΔΟΥ Άρτας

30) Ο Τ.Κ. 48200 από τις ΔΟΥ Άρτας, Πρέβεζας και Ιωαννίνων θα υπάγεται στη ΔΟΥ Πρέβεζας

31) Ο Τ.Κ. 50007 από τις ΔΟΥ Καστοριάς, Κοζάνης και Γρεβενών θα υπάγεται στη ΔΟΥ Κοζάνης

32) Ο Τ.Κ. 52055 από τις ΔΟΥ Καστοριάς και Φλώρινας θα υπάγεται στη ΔΟΥ Καστοριάς

33) Ο Τ.Κ. 53070 από τις ΔΟΥ Πτολεμαΐδας και Φλώρινας θα υπάγεται στη ΔΟΥ Φλώρινας

34) Οι Τ.Κ. 54248, 54249 και 54250 από τις ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς θα υπάγονται στη ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης

35) Οι Τ.Κ. 54351, 54454 και 54636 από τις ΔΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης και Ζ΄ Θεσσαλονίκης θα υπάγονται στη ΔΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης

36) Ο Τ.Κ. 54453 από τις ΔΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς θα υπάγεται στη ΔΟΥ Καλαμαριάς

37) Ο Τ.Κ. 54642 από τις ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης, Δ΄ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς θα υπάγεται στη ΔΟΥ Καλαμαριάς

38) Ο Τ.Κ. 55131 από τις ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς θα υπάγεται στη ΔΟΥ Καλαμαριάς

39) Ο Τ.Κ. 54629 από τις ΔΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης, Ε΄ Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων θα υπάγεται στη ΔΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης

40) Ο Τ.Κ. 54628 από τις ΔΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων θα υπάγεται στη ΔΟΥ Αμπελοκήπων

41) Οι Τ.Κ. 54630 και 54632 από τις ΔΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης και Ε΄ Θεσσαλονίκης θα υπάγονται στη ΔΟΥ Ε΄ Θεσσαλονίκης

42) Ο Τ.Κ. 54633 από τις ΔΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης και Ε΄ Θεσσαλονίκης θα υπάγεται στη ΔΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης

43) Ο Τ.Κ. 54646 από τις ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς θα υπάγεται στη ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης

44) Οι Τ.Κ. 55534 και 55535 από τις ΔΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης και Ζ΄ Θεσσαλονίκης θα υπάγονται στη ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης

45) Οι Τ.Κ. 56431 και 56430 από τις ΔΟΥ Ε΄ Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων θα υπάγονται στη ΔΟΥ Αμπελοκήπων

46) Ο Τ.Κ. 57006 από τις ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης και Πολυγύρου θα υπάγεται στη ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης

47) Ο Τ.Κ. 57011 από τις ΔΟΥ Κιλκίς και Ιωνίας Θεσσαλονίκης θα υπάγεται στη ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης

48) Οι Τ.Κ. 57012 και 57014 από τις ΔΟΥ Λαγκαδά και Πολυγύρου θα υπάγονται στη ΔΟΥ Λαγκαδά

49) Ο Τ.Κ. 62055 από τις ΔΟΥ Κιλκίς και Σερρών θα υπάγεται στη ΔΟΥ Σερρών

50) Ο Τ.Κ. 68400 από τις ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας θα υπάγεται στη ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης

51) Ο Τ.Κ. 69300 από τις ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής θα υπάγεται στη ΔΟΥ Κομοτηνής

52) Ο Τ.Κ. 74055 από τις ΔΟΥ Ρεθύμνου και Χανίων θα υπάγεται στη ΔΟΥ Ρεθύμνου

Παρατίθεται σχετικός πίνακας

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 ΣΤΗΛΗ 5
Α/Α Τ.Κ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΟΥ NEA ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ
1 10432 ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
2 10434 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
3 10445 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ
4 10446 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ
5 10557 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
6 10558 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ Α΄ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
7 10562 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
8 10563 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
9 10564 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ Α΄ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
10 10679 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ Α΄ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
11 10681 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
12 10682 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
13 10683 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
14 11251 Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ
15 11257 Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ
16 11362 Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ
17 11471 Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ
18 11473 Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ
19 11475 Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ
  ΨΥΧΙΚΟΥ
20 11476 ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΨΥΧΙΚΟΥ
21 11521 Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΑ ΨΥΧΙΚΟΥ
22 11522 ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΑ ΨΥΧΙΚΟΥ
23 11526 ΙΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΨΥΧΙΚΟΥ
24 11528 Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΙΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ
  ΙΖ΄ ΑΘΗΝΩΝ
25 11634 Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΙΖ΄ ΑΘΗΝΩΝ
26 11635 Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΙΖ΄ ΑΘΗΝΩΝ
27 11743 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΙΖ΄ ΑΘΗΝΩΝ
28 11745 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΙΖ΄ ΑΘΗΝΩΝ
29 12242 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
30 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
31 13121 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΙΛΙΟΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
32 13123 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΙΛΙΟΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
33 14235 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
34 20500 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΝΕΜΕΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
35 23051 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
36 26221 ΑΧΑΙΑΣ Α΄ ΠΑΤΡΩΝ Α΄ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΤΡΑ Γ΄ ΠΑΤΡΩΝ
37 26225 Α΄ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΤΡΑ Γ΄ ΠΑΤΡΩΝ
38 27061 ΗΛΕΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ ΠΥΡΓΟΥ
  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
39 30001 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
40 30022 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
41 32001 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΩΝ  
ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
42 32300 ΘΗΒΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
43 33056 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΕΥΠΑΛΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
44 33057 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΓΡΑΒΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
45 33058 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΕΡΑΤΕΙΝΗ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
46 35010 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΔΟΜΟΚΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
47 35015 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
48 42200 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
49 44001 ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΑΜΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
50 47043 ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ
ΑΓΝΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
51 48200 ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
52 50007 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
  ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
53 52055 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
54 53070 ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΙΛΩΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
55 54248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
56 54249 Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
57 54250 Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
58 54351 Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
59 54453 Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
60 54454 Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
61 54628 A’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
MENEMENH ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
62 54629 Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
63 54630 Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
64 54632 Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
65 54633 Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
66 54636 Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
67 54642 Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
68 54646 Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
69 55131 Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
70 55534 Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΥΛΑΙΑ Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
71 55535 Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΥΛΑΙΑ Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
72 56431 Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
73 56430 Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
74 57006 Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
75 57011 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΦΥΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
76 57012 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
77 57014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
78 62055 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
79 68400 ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΟΥΦΛΙ ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
80 69300 ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΣΑΠΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
81 74055 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!