Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΔ

Ε. 2030/2022 Χρόνος ολοκλήρωσης φορολογικού ελέγχου επί περιπτώσεων εκπρόθεσμων δηλώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Η’, Ζ’
Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 18346 Μοσχάτο
Τηλέφωνο : 2104802061
2104802578
2104802692
E-Mail : d.eleg@aade.gr
Url : www.aade.gr

Α.Δ.Α.: ΩΑΛΑ46ΜΠ3Ζ-ΒΔΙ

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2022

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2030

Προς: Ως Πίνακα Διανομής

Θέμα: «Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή φορολογικών δηλώσεων μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης πληροφοριών του άρθ. 14 ΚΦΔ και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου.»

Σχετ.: Η αριθ. Ε.2015/2022 εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων σε συνέχεια της εγκυκλίου Ε. 2015/2022 σχετικά με τον χρόνο ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου επί περιπτώσεων υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 & 19 του ν.4174/2013 (Α'170), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 397 του ν.4512/2018 (Α'5 και Α'8).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου των υποθέσεων, για τις οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμες δηλώσεις μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης πληροφοριών του άρθ. 14 ΚΦΔ και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου, καθορίζεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο σύμφωνα με το εκάστοτε Επιχειρησιακό Σχέδιο.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Περιπτώσεις επίσπευσης της εκκαθάρισης των δηλώσεων που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ. και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου όταν επίκειται η ολοκλήρωση του ελέγχου.

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας και σε συνέχεια της εγκυκλίου Ε.2015/2022, με την οποία παρασχέθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τις περιπτώσεις υποθέσεων για τις οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμες δηλώσεις μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης πληροφοριών του άρθ. 14 ΚΦΔ και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου, διευκρινίζεται ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης του ελέγχου των εν λόγω υποθέσεων καθορίζεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο, βάσει της ετήσιας στοχοθεσίας της σύμφωνα με το εκάστοτε Επιχειρησιακό Σχέδιο και δε συναρτάται αποκλειστικά με την, κατά περίπτωση, προβλεπόμενη προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για τις εν λόγω υποθέσεις.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΦΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!