Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

E. 2026/2022 Νέοι αριθμοί φορολογικού μητρώου ΦΠΑ υποκείμενων στον φόρο εγγεγραμμένων στη Βουλγαρία


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΤ'
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Γ',Δ'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα 
Τηλέφωνο:210 480 2625 
213 212 2400 
E-Mail:d.eleg6@aade.gr 
deef@aade.gr 
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: 981Ξ46ΜΠ3Ζ-Ο6Τ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 18/03/2022

E. 2026

ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: «Νέοι αριθμοί φορολογικού μητρώου ΦΠΑ υποκείμενων στον φόρο εγγεγραμμένων στη Βουλγαρία»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην ενημέρωση των υποκείμενων στον φόρο που έχουν ΑΦΜ/ΦΠΑ στη χώρα μας για την αλλαγή στη δομή του ΑΦΜ/ΦΠΑ που χορηγείται από τη Βουλγαρία σε συγκεκριμένη κατηγορία υποκείμενων στον φόρο.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την εν λόγω εγκύκλιο γνωστοποιείται στους κατόχους ελληνικού ΑΦΜ/ΦΠΑ που συναλλάσσονται με φυσικά πρόσωπα υποκείμενους στον φόρο με ΑΦΜ/ΦΠΑ Βουλγαρίας ότι από 04.01.2022 άλλαξε η δομή του βουλγάρικου ΑΦΜ/ΦΠΑ μόνο για εκείνα τα φυσικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο BULSTAT της Βουλγαρίας.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά όσους κατέχουν ελληνικό ΑΦΜ/ΦΠΑ και συναλλάσσονται με φυσικά πρόσωπα υποκείμενα στον φόρο, εγγεγραμμένα στη Βουλγαρία.

Σας ενημερώνουμε ότι η Εθνική Υπηρεσία Εσόδων (εφεξής NRA) της Βουλγαρίας προέβη σε μια ουσιαστική αλλαγή για σημαντικό αριθμό φυσικών προσώπων στα οποία είχε αποδοθεί ΑΦΜ/ΦΠΑ στη Βουλγαρία. Η αλλαγή αυτή επηρεάζει μόνο τα πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο BULSTAT [1] της Βουλγαρίας.

Με ισχύ από 04.01.2022, σε συμμόρφωση με τροποποίηση του Νόμου για το Μητρώο BULSTAT και σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία ΦΠΑ, η NRA άλλαξε τους ΑΦΜ/ΦΠΑ των ανωτέρω προσώπων από έναν 10ψήφιο αριθμό ταυτοποίησης (π.χ. BG + τον προσωπικό τους αριθμό ταυτοποίησης) σε έναν 9ψήφιο αριθμό ταυτοποίησης (BG + τον κωδικό τους στο μητρώο BULSTAT).

Μόνο οι νέοι ΑΦΜ/ΦΠΑ, εάν εν τω μεταξύ δεν έχουν απενεργοποιηθεί, θα εμφανίζονται ως έγκυροι στο διαδικτυακό σύστημα VIES.

Όσον αφορά τους εγγεγραμμένους στα ειδικά καθεστώτα OSS/IOSS και ειδικότερα για τις δηλώσεις ΦΠΑ στο πλαίσιο του OSS που υποβλήθηκαν μέχρι και την 01.02.2022, αυτές θα αναφέρουν τον παλιό 10ψήφιο αριθμό ταυτοποίησης.

Περαιτέρω, η NRA προσφέρει μια δημόσια ηλεκτρονική υπηρεσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση:   «https://portal.nra.bg/home.html#/goto:rep.Vatquery.home» με ελεύθερη

πρόσβαση για την επαλήθευση της κατάστασης εγγραφής στον ΦΠΑ του υποκειμένου στον φόρο. Στην περίπτωση των προσώπων που επηρεάζονται από την εν λόγω αλλαγή, η ηλεκτρονική υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της εγγραφής στον ΦΠΑ είτε για νέο είτε για παλιό ΑΦΜ/ΦΠΑ. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι επαληθεύοντας έναν παλιό ή νέο ΑΦΜ/ΦΠΑ, το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία θα είναι η αρχική ημερομηνία εγγραφής στον ΦΠΑ του προσώπου, καθώς από την αλλαγή επηρεάζεται μόνο η δομή του ΑΦΜ/ΦΠΑ αυτού και όχι το καθεστώς εγγραφής του στον ΦΠΑ.

Η πρόσβαση στην ανωτέρω ηλεκτρονική υπηρεσία

(https://portal.nra.bg/home.html#/goto:rep.Vatquery.home ) δύναται να πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης (browser) εκτός από τον Internet Explorer.

Υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος εγκυρότητας ενός κοινοτικού ΑΦΜ/ΦΠΑ, σε συνδυασμό με την επωνυμία του, πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής VIES στην ηλεκτρονική διεύθυνση: «https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/», καθώς και στην ενότητα «Εγκυρότητα αριθμού ΦΠΑ-VIES» στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Α.Α.Δ.Ε.:

«https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/egkyrotita/egkyrotita-arithmoy-fpa-vies».

Για τα κράτη μέλη που δεν είναι δυνατό να γίνει επιβεβαίωση της επωνυμίας μέσω των ηλεκτρονικών αυτών διευθύνσεων, ο έλεγχος πραγματοποιείται τηλεφωνικά από το Τμήμα ΣΤ της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στον τηλεφωνικό αριθμό: 210-480.26.22, 480.26.24, 480.26.25 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: d.eleg6@aade.gr .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Υποσημειώσεις (1)
[1]

Το μητρώο BULSTAT είναι ένα ενιαίο εθνικό διοικητικό μητρώο που τηρείται από την Υπηρεσία Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!