Φορολογική αρθρογραφία

Forin.gr Observer Προϋποθέσεις υπαγωγής ασκούντων επιχειρηματική δραστηριότητα σε έμμεσες μεθόδους ελέγχου

Η στήλη του Forin.gr "Observer" στοχεύει στην ανάδειξη σημαντικών θεμάτων για τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις και κατ' επέκταση για τους λογιστές και τους συμβούλους αυτών, θεμάτων επίκαιρων ή μη, θεμάτων χρηστικών, θεμάτων που αποσκοπούν στην υπενθύμιση και τη γενική πληροφόρηση και γενικότερα θεμάτων που κρίνονται άξια προσοχής.

Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και ειδικώς με την παρ. 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι το εισόδημα των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να προσδιορίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας σε συγκεκριμένες ρητά οριζόμενες περιπτώσεις οι οποίες παρατίθενται ακολούθως:

1. Μη τήρηση των λογιστικών αρχείων/μη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το νόμο για τα λογιστικά πρότυπα

Το περιεχόμενο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του forin.gr

Αποκτήστε πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτό καθώς και σε ένα πλήθος απο μοναδικές υπηρεσίες και προνόμια!

Μάθετε περισσότερα!
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!