Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών

ΑΑΔΕ Ανάρτηση νέας έκδοσης προδιαγραφών μηνυμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η νέα έκδοση με τα αρχεία προδιαγραφών μηνυμάτων υποβολών του υποσυστήματος Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στο ICISnet (xsd) Version 1.27 και βρίσκεται στη σελίδα Οικονομικοί Φορείς > Messages Specifications – Προδιαγραφές Μηνυμάτων > Υποσύστημα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης Ε.Φ.Κ. –Excise/ EMCS > Μηνύματα > Καρτέλα Μελλοντικών εκδόσεων > Version 1.27 – Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης Ε.Φ.Κ. (test version)/ σε Παραγωγική Λειτουργία στις 01/03/2022.

Με βάση τις προδιαγραφές αυτές δημιουργήθηκε πεδίο καταγραφής χιλιομέτρων στη ΔΑΟ και υποστηρίζεται η νέα λειτουργία των ΔΑΟ, Υποβολή ΔΑΟ και Μεταβολή ΔΑΟ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!