Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 48965/2022 Παράταση της ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την Covid-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ &
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Β. Τσίτουρας
Ε. Βλαχογιάννη - Α. Κοσμέα
Τηλέφωνο :210 52 85 639, - 642, - 615
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου
Ε. Μπαρμπαλιά - Σ Κρικέλα
Τηλέφωνο: 210 – 52 85 581 - 583 - 692
Email: d.eisf.misth@efka.gov.gr
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας: 104 32 ΑΘΗΝΑ

Α.Δ.Α.: Ω82Α46ΜΑΠΣ-81Ω

Αθήνα, 03.02.2022

Αριθμ. Πρωτ.: 48965

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α’

ΘΕΜΑ : «Παράταση ισχύος του μέτρου της ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19»

Σχετ. Η με αριθ. 46/2021 εγκύκλιος του e - Ε.Φ.Κ.Α.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 της υπό στοιχεία Γ.Δ.Ο.Υ. 1079/30.12.2021 (Φ.Ε.Κ. 6367 Β') η παρ. 1 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Γ.Δ.Ο.Υ. 808/23.07.2021 (Φ.Ε.Κ. 3354 Β') «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου - Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», αντικαθίσταται ως εξής:

«1.Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή δικαιώματος έκπτωσης από τρέχουσες οφειλές έτους 2021 και έτους 2022 στη φορολογική αρχή που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 30η Ιουνίου 2022 ή/και με τη μορφή πιστωτικού για την αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 και έτους 2022 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 30η Ιουνίου 2022....»

Κατόπιν των ανωτέρω το μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων, το οποίο θεσπίσθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4772/2021(Φ.Ε.Κ.17 Α') αξιοποιείται πλέον, όσον αφορά τον e - Ε.Φ.Κ.Α. για την αποπληρωμή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων αποκλειστικά των μισθολογικών περιόδων Ιουνίου 2021 – Μαΐου 2022 (6/2021 - 5/2022 συμπεριλαμβανομένων του Δώρου Χριστουγέννων/2021, του Δώρου Πάσχα/2022, δηλαδή για ασφαλιστικές εισφορές που καθίστανται πληρωτέες από 01.07.2021 έως 30.06.2022)

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες της 46/2021 εγκυκλίου του e – Ε.Φ.Κ.Α.

Με ευθύνη των οικείων προϊσταμένων των Τοπικών Διευθύνσεων να λάβουν γνώση του παρόντος οι υπάλληλοι των Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ EΙΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!