Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ. ΟΡΓ. Δ 1007156 ΕΞ 2022 Διευκρινίσεις, σχετικά με τον ανακαθορισμό της ημερομηνίας συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου στη Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ΄- ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3222516
Url : www. aade. gr

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2022

Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1007156 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ: Τους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ.:
α) Καλλιθέας και
β) Μοσχάτου

Θέμα: Παρέχονται διευκρινίσεις, σχετικά με τον ανακαθορισμό της ημερομηνίας συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, Α’ τάξεως. 

Σχετ.: Η αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1007029 ΕΞ 2022/31.01.2022 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). 

1. Ύστερα από την ως άνω απόφασή μας, σας ενημερώνουμε ότι οι οδηγίες που έχουν δοθεί με το αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1001911 ΕΞ 2022/11.01.2022 έγγραφό μας και αφορούσαν στο παραπάνω σε περίληψη θέμα, δεν θα ισχύσουν από την 07.02.2022, αλλά από την 11.4.2022. 

2. Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε να εκδώσετε σχετική ανακοίνωση, την οποία θα αναρτήσετε σε εμφανή σημεία του κτιρίου στέγασης της Υπηρεσίας σας, για την έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων πολιτών και την απρόσκοπτη εξυπηρέτησή τους, κατά τα προαναφερθέντα.  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!