ΦΠΑ

Δ 759/440/29.5.2003 Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινούργιων θαλάσσιων μεταφορικών μέσων.

Αριθ. Δ 759/440/29.5.2003

ΦΕΚ 729/Β'/9.6.2003

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!