Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΕΕ Σχετικά με την αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ

Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) με σημερινή της ανακοίνωση χαιρετίζει την έκθεση του εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), ευρωβουλευτή, Peter Liese, σχετικά με την αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (EU ETS-European Union Emissions Trading System) στο πλαίσιο του νομοθετικού πακέτου «Fit for 55». 

Η υποβληθείσα έκθεση λαμβάνει υπόψη, σε σημαντικό βαθμό, τις ανησυχίες της ναυτιλίας, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των commercial operators για τη ναυτιλία και την απανθρακοποίησή της, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και την ανάγκη ίδρυσης ενός ειδικού για τη ναυτιλία Ταμείου.

Σύμφωνα με την ΕΕΕ, η έκθεση προτείνει τη συμπερίληψη μιας δεσμευτικής ρήτρας στις συμβατικές συμφωνίες μεταξύ των πλοιοκτητών και των φορέων που ελέγχουν την εμπορική λειτουργία των πλοίων τους (commercial operators) και ενός ειδικού Ταμείου (Ocean Fund), όπου τουλάχιστον το 75% των εσόδων από τα δικαιώματα ETS της ναυτιλίας θα επενδυθεί για την απαλλαγή του κλάδου από τον άνθρακα.

Στην έκθεση προστίθεται ότι επί του παρόντος η παραγωγή και η διαθεσιμότητα εναλλακτικών καυσίμων και οι σχετικές τεχνολογίες πρόωσης δεν βρίσκονται σε ώριμα στάδια ανάπτυξης, ειδικά για τον τομέα της ποντοπόρου  bulk/tramp ναυτιλίας, ενώ η τελική διάθεση αυτών των καυσίμων και τεχνολογιών στην αγορά θα είναι δαπανηρή και θα αποτελεί εγχείρημα άλλων εμπλεκόμενων φορέων.

Η ΕΕΕ εκπροσωπεί κατά κύριο λόγο πλοιοκτήτες που δραστηριοποιούνται στην bulk/tramp ναυτιλία, που αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο αποδοτικό τομέα του ναυτιλιακού κλάδου, μεταφέροντας το 85% περίπου του συνόλου των τονομιλίων φορτίων παγκοσμίως. Στην bulk/tramp ναυτιλία οι ναυλωτές είναι κατά κανόνα οι commercial operators, όπου χιλιάδες ναυτιλιακές κυρίως Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ανταγωνίζονται υπό συνθήκες σχεδόν απόλυτου ανταγωνισμού και όπου οι ναυτιλιακές εταιρείες δεν καθορίζουν τις τιμές μεταφοράς (price takers). Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι ναυλωτές, ως commercial operators των πλοίων, να αναλαμβάνουν την ευθύνη σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

Σύμφωνα με την ΕΕΕ, πρόκειται για μία δίκαιη προσέγγιση που μπορούν να υιοθετήσουν οι συννομοθέτες της ΕΕ προκειμένου να διευκολυνθεί η απανθρακοποίηση του ναυτιλιακού κλάδου και να ελαχιστοποιηθεί ο διοικητικός φόρτος και το κόστος.

Τέλος τονίζεται ότι η ΕΕΕ είναι έτοιμη να συνεργαστεί εποικοδομητικά με τα ενδιαφερόμενα μέρη αυτής της νομοθετικής διαδικασίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικοί κανόνες της ΕΕ δεν είναι μόνο φιλόδοξοι από περιβαλλοντικής άποψης, αλλά και δίκαιοι, εφαρμόσιμοι στην πράξη και συμβατοί με τα διεθνή χαρακτηριστικά του κλάδου και την ανάγκη να παραμείνει ανταγωνιστικός και βιώσιμος σε ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο μέλλον. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!