Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Νepa Εconomic Consulting Καθοριστικός ο ρόλος της διαχείρισης των ταμειακών ροών για μια επιχείρηση

Tο σημαντικότερο δείκτη μιας επιχείρησης στο σύγχρονο επιχειρείν αποτελεί η διαχείριση των Ταμειακών Ροών (Cash Flow Management).

Όπως αναφέρει η εταιρία συμβούλων Νepa Εconomic Consulting, η δημιουργία και εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου ταμειακών ροών είναι πρωταρχικής σημασίας και επιτυγχάνεται μέσα από μια σειρά στρατηγικών αποφάσεων και κινήσεων, ως αποτέλεσμα της οικονομικής αρχιτεκτονικής που έχει εκπονηθεί από τους οικονομικούς συμβούλους της κάθε επιχείρησης.

Χωρίς ταμειακά διαθέσιμα, τα λογιστικά κέρδη που εμφανίζει μια επιχείρηση είναι στην πραγματικότητα άνευ ουσίας, αναφέρει η Νepa Εconomic Consulting.

Στατιστικά, η έλλειψη Ταμειακών Ροών (Cash Flow) είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους που οδηγούν μια επιχείρηση στην κατάρρευση και μετέπειτα στο κλείσιμο.

Πώς μπορεί να αποφευχθεί;

Ο μοναδικός τρόπος είναι η δημιουργία πλάνου «Προϋπολογισμού Ταμειακών Ροών», αναφέρει σε η NEPA. Μέσα από το "Cash Flow plan" η διοίκηση της εταιρείας είναι σε θέση:

  • Να προβλέψει την πηγή και τη χρήση των Ταμειακών Ροών για μελλοντικές περιόδους.
  • Να διαπιστώσει πιθανό μελλοντικό πρόβλημα ρευστότητας, ώστε να προβεί έγκαιρα σε απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.
  • Να προγραμματίσει την ακριβή χρονική μετατόπιση συγκεκριμένων υποχρεώσεων.
  • Να προγραμματίσει απρόσκοπτα το επενδυτικό της πλάνο.

Tέλος, μια επιχείρηση, έχοντας δημιουργήσει Προϋπολογισμό Ταμειακών Ροών, μπορεί να διαπιστώσει εαν θα χρειαστεί μελλοντικά δανεισμό, καθώς και το απαιτούμενο ύψος αυτού, ώστε να αποταθεί έγκαιρα στο συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!