Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Το ψηφισθέν νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής το ψηφισθέν νομοσχέδιο "Ο Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή - Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού". 

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • τις διατάξεις για τη δηµοσίευση εµπορικής επωνυµίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα µέτρα περιστολής της πανδηµίας COVID-19 (άρθρο 54)
  • τις διατάξεις για την παράταση προθεσµιών λήξης, εµφάνισης και πληρωµής αξιογράφων και παρατάσεις σχετικά µε το ευεργέτηµα µη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς υπό όρους στις επιχειρήσεις της Εύβοιας  (άρθρο 56)
  • τις διατάξεις για τον κατώτατο µισθό (άρθρο 60)
  • τις διευκολύνσεις για τους γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης των τέκνων τους από κορωνοϊό (άρθρο 61)
  • τις διατάξεις για την ειδική άδεια ασθενείας εργαζομένων λόγω νόσησης από κορωνοϊό (άρθρο 62)
  • τις διατάξεις για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού (άρθρο 63)

Μπορείτε να διαβάσετε το νομοσχέδιο, όπως ψηφίστηκε, ακολούθως:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!