Υπουργείο Εργασίας

Εργάνη Παράταση υποβολών των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Γ.Ε) και Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α)

Για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των υποβολών των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Γ.Ε)  και Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α), παρατείνεται η  προθεσμία υποβολής, του άρθρου 6 της Υπουργικής Απόφασης με α.π.45675/1393/05.11.2020  και θέμα  « Ηλεκτρονική υποβολή των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Εύρεσης Εργασίας (ΙΓΕΕ) και των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)»  (Φ.Ε.Κ.5039/Β΄/13-11-2020 ), έως και τις 31.01.2022

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!