Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 514971/2021 Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών για πληττόμενους από φυσικές καταστροφές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18
104 32 ΑΘΗΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Τσίτουρας Β.
Αριθ. τηλ.: 210 52 85 518, 615
210 52 85 642, 639, 536
E – mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Καλιαβού Μ.
Αριθ. τηλ.: 210 52 85 599, 598
Ε – mail: d.eisf.mmisth@efka.gov.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΟΦΕΙΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΟΦΕΙΛΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων 12,
106 77 – Αθήνα
Πληροφορίες: Κωνσταντίνου Γ.,
Μανιατάκη Μ.
Αριθμ. Τηλ : 210 52 91 885 – 210 5291773
E – mail: diakanonismos@keao.gov.gr

Α.Δ.Α.: 6Ι7Σ46ΜΑΠΣ-0ΕΥ

Αθήνα: 13/12/2021

Α.Π. : 514971

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ:

1. Τοπικές Διευθύνσεις &
Υποκαταστήματα e-Ε.Φ.Κ.Α

2. Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Γεν. Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης & Εισφορών
Σταδίου 29, 10110 – Αθήνα

2. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών

3. Γρ. Γεν/κης Δ/νσης Εισφορών

4. Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής & Εφαρμογών
Παπαδιαμαντοπούλου 87,
115 87 - Αθήνα

5. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.

6. ΗΔΙΚΑ ΑΕ

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών.

Σχετικά : 1. Η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.2556/97 (ΦΕΚ ΤΑ'270/24.12.1997) όπως ισχύει.

2. Η αριθμ. Φ14/οικ.333/6-3-98 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ ΤΒ'272/18.3.1998).

Στα πλαίσια στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή μη μισθωτών ασφαλισμένων, η Πολιτεία ενεργοποιεί τις πιο πάνω σχετικές πάγιες διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και να ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων, εργοδοτών και Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε πληγείσες από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές οι επαγγελματικές τους εγκαταστάσεις.

Για την άμεση και ενιαία εφαρμογή της ρύθμισης στους πληγέντες (επιχειρήσεις, εργοδότες, μη μισθωτούς ασφαλισμένους) δίνονται οι πιο κάτω διευκρινίσεις – οδηγίες:

Α. Οριοθέτηση Πληγείσας Περιοχής – Υπαγόμενα πρόσωπα

I. Με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26857/ΠΕ/Α325/12.02.2021 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 792/Β'/27.2.2021, ΑΔΑ : 9ΔΒΦ465ΧΘΞ-ΛΜΨ), οριοθετήθηκαν ως πληγείσες από φυσική καταστροφή (Πλημμύρα και Χαλαζόπτωση 10/07/2019) οι περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονία Θράκης, ως εξής:

 • Δήμος Ιάσμου
  • Κοινότητες Ιάσμου και Αμβροσίας της Δημοτικής Ενότητας Ιάσμου
 • Δήμος Κομοτηνής
  • Κοινότητα Αιγείρου της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρου
  • Κοινότητα Κομοτηνής της Δημοτικής Ενότητας Κομοτηνής
  • Κοινότητα Νέου Σιδηροχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Νέου Σιδηροχωρίου
 • Δήμος Μαρωνείας – Σαπών
  • Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Μαρωνείας
  • Κοινότητας Κρωβύλης και Στρύμης της Δημοτικής Ενότητας Σαπών

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις, εργοδότες ή μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στις πληγείσες περιοχές, εφόσον αποδεδειγμένα υπέστησαν ζημία από τις Πλημμύρες και Χαλαζοπτώσεις της 10ης Ιουλίου 2019.

II. Με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26170/Α325/4.02.2021 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 613/Β'/17.2.2021, ΑΔΑ : ΩΓΟΞ465ΧΘΞ-ΝΙΙ), οριοθετήθηκαν ως πληγείσες από φυσική καταστροφή α) από την Πυρκαγιά της 22ας Ιουλίου 2020, περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και β). από την πυρκαγιά της 9ης Σεπτεμβρίου 2020, περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, ως εξής:

 • Πυρκαγιά της 22ας Ιουλίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  • Κοινότητες Αθικίου και Γαλατακίου της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων.
 • Πυρκαγιά της 9ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
  • Δημοτική Ενότητα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής
  • Δημοτικές Ενότητες Αναβύσσου και Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις, εργοδότες ή μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στις πληγείσες περιοχές, εφόσον αποδεδειγμένα υπέστησαν ζημία από τις Πυρκαγιές της 22ας Ιουλίου 2020 & 9 Σεπτεμβρίου 2020.

III. Με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./983/Α325/23.02.2021 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 854/Β'/4.3.2021, ΑΔΑ : ΨΗ5Δ465ΧΘΞ-ΞΨΣ), οριοθετήθηκαν ως πληγείσες από φυσική καταστροφή, Ανεμοστρόβιλος της 13ης Οκτωβρίου 2020, περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Βορείου Τομέα Αθηνών και β) Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, ως εξής:

Α). Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

 • Δήμος Ηρακλείου.
 • Δήμος Νέας Ιωνίας

Β). Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

 • Δήμος Γαλατσίου.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις, εργοδότες ή μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στις πληγείσες περιοχές, εφόσον αποδεδειγμένα υπέστησαν ζημία από τον Ανεμοστρόβιλο της 13ης Οκτωβρίου 2020.

IV. Με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16007/Α325/25.10.2021 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 5079/Β'/4.11.2021, ΑΔΑ : ΨΟ56465ΧΘΞ-9Φ7), οριοθετήθηκαν ως πληγείσες από φυσική καταστροφή, πλημμύρα της 20ης Αυγούστου 2020, περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ως εξής:

 • Δημοτική Κοινότητα Λιμεναρίων, του Δήμου Θάσου, της Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις, εργοδότες ή μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στις πληγείσες περιοχές, εφόσον αποδεδειγμένα υπέστησαν ζημία, από την Πλημύρα της 20ης Αυγούστου 2020.

Β. Ρύθμιση Εισφορών

Πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, τρέχουσες και καθυστερούμενες, επιχειρήσεων, εργοδοτών ή μη Μισθωτών ασφαλισμένων, δύνανται να ρυθμιστούν ως εξής:

Β.1. Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις ή εργοδότες.

 • Αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων.
 • Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικές εισφορές (μετά των προσθέτων τελών, τόκων προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων).

Β.2. Ασφαλιστικές ρυθμίσεις Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (Ελ. Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι ή Αγρότες).

 • Αναστέλλεται για 6 μήνες η καταβολή τρεχουσών εισφορών και δόσεων εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών με ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή, χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων.
 • Κεφαλαιοποιούνται οι ληξιπρόθεσμες εισφορές και οι δόσεις εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών, μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου που συνέβη η φυσική καταστροφή μήνα με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις της ίδιας ημερομηνίας.

Επισήμανση

Ως μήνας έναρξης του εξαμήνου αναστολής, κατά περίπτωση, για επιχειρήσεις εργοδότες και μη μισθωτούς, θεωρείται ο μήνας κατά τον οποίο επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή.

Γ. Υπαγωγή σε ρύθμιση – Δικαιολογητικά

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στο Κ.Ε.Α.Ο.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να καταβληθούν όλες οι απαιτητές εισφορές (μετά την περίοδο αναστολής) και όλες οι απαιτητές δόσεις, με τα αναλογούντα τέλη καθυστέρησης και επιβαρύνσεις.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της Περιφέρειας ή του οικείου Επιμελητηρίου από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ζημίας, η διεύθυνση της πληγείσας εγκατάστασης, περιγραφή της ζημίας και το ύψος αυτής.

Οι εισφορές των ανωτέρω Β.1 και Β.2 περιπτώσεων, εξοφλούνται, σε δώδεκα (12) έως και είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες δόσεις, της πρώτης καταβαλλομένης έως την λήξη του πρώτου μήνα, του επόμενου της λήξης της εξάμηνης αναστολής, κατά περίπτωση.

Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού οφειλής (καθυστερούμενων και τρεχουσών), και δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 12 δόσεων και μεγαλύτερος των 24 δόσεων.

Εκπρόθεσμες δόσεις επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Επισήμανση

 • Όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή δεν είναι δυνατόν να υπάγονται ταυτόχρονα σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής.
 • Δεν υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης.

Δ. Απώλεια δικαιώματος συνέχιση της ρύθμισης

Απώλεια δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης επέρχεται στις περιπτώσεις:

 • Μη εμπρόθεσμης καταβολής τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και μέχρι την εξόφλησή της.
 • Καθυστέρηση καταβολής δόσης πέραν των τριών μηνών.

Μετά την απώλεια το υπόλοιπο ποσό της οφειλής καθίσταται άμεσα απαιτητό με τα αναλογούντα τέλη καθυστέρησης και προσαυξήσεις.

Ε. Ασφαλιστική Ενημερότητα

Τα πρόσωπα που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσης, τόσο κατά το διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων, εφόσον τηρούν τους ανωτέρω όρους, θεωρούνται ασφαλιστικά ενήμερα ως τηρούντα ενεργή ρύθμιση οφειλών και τους χορηγείται ΑΑΕ διάρκειας δύο (2) μηνών.

ΣΤ. Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης

Η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων αναστέλλεται, τόσο κατά το διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων, εφόσον τηρούνται οι όροι της παρούσης.

Δεν αίρονται οι κατασχέσεις και οι υποθήκες που έχουν ήδη επιβληθεί.

Αναβάλλονται οι ποινικές δίκες για παράβαση του Α.Ν. 86/1967, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και αναστέλλεται ή διακόπτεται η εκτέλεση των καταδικαστικών αποφάσεων για παράβαση του ίδιου νόμου.

Οι παραπάνω αναστολές παύουν, εφόσον ο υπόχρεος απωλέσει το δικαίωμα της ρύθμισης.

Ζ. Επισημάνσεις

Επισημαίνουμε ότι με νεότερο έγγραφο της Δ/νσης Εισφορών Μη Μισθωτών, θα δοθούν οδηγίες για την παραμετροποίηση του μηχανογραφικού συστήματος, που παρακολουθεί τις εισφορές των μη μισθωτών, σχετικά με την διεκπεραίωση/καταχώρηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν, προκειμένου να τίθενται σε εξάμηνη αναστολή οι τρέχουσες εισφορές.

Παρακαλούμε με ευθύνη των Προϊστάμενων Διευθύνσεων και Υποκαταστημάτων να λάβει γνώση το προσωπικό των υπηρεσιών αρμοδιότητάς σας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Δ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!