Οικονομικές Ειδήσεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μη ενσωμάτωση από την Ελλάδα της ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα για μη μεταφορά της ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση στο εθνικό δίκαιο.

Η εν λόγω οδηγία (Οδηγία (ΕΕ) 2018/2002) επιδιώκει να δημιουργήσει ένα κοινό πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και θέτει έναν δεσμευτικό στόχο ενεργειακής απόδοσης για την ΕΕ για το 2030 τουλάχιστον 32,5%.

Τα κράτη-μέλη έπρεπε να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις 25 Οκτωβρίου 2020 το αργότερο.

Η Ελλάδα δεν έχει ενημερώσει την Επιτροπή για τις διατάξεις που θεσπίστηκαν για τη μεταφορά της οδηγίας.

Ως εκ τούτου, εστάλη προειδοποιητική επιστολή το Νοέμβριο του 2020 και η αιτιολογημένη γνώμη αποστέλλεται διότι δεν έχουν κοινοποιηθεί μέτρα μεταφοράς στην Επιτροπή μέχρι σήμερα.

Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!