Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία Μετάκληση πολιτών τρίτων χώρων για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις» επανατίθενται οι διατάξεις αναφορικά με τη μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες. 

Ειδικότερα, με το άρθρο δέκατο έκτο του ν. 4783/2021 διευκολύνθηκαν, στο πλαίσιο των ιδιαίτερων συνθηκών και αναγκών που διαμόρφωσε η πανδημία του κορωνοϊού, οι διαδικασίες εισόδου αλλοδαπών εργαζομένων, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια απασχολούνται τακτικά σε αγροτικές εργασίες από χώρες που δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου. Με τις προτεινόμενες διατάξεις η προθεσμία για υποβολή σχετικού αιτήματος παρατείνεται και εξειδικεύονται οι οικείες διαδικασίες.

Παρατίθεται ακολούθως η τροπολογία στο σύνολό της:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!