Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Τροπολογία με θέματα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και στο νομοσχέδιο με τίτλο "Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών" ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

Μεταξύ άλλων, με το άρθρο 2 της τροπολογίας αντιμετωπίζονται ζητήματα που αφορούν στους επαγγελματικούς κλάδους των οδηγών οχημάτων φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΚΤΕΛ. Α.Ε. και ΚΤΕΛ), των ειδικών τουριστικών λεωφορείων, ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης ανοικτού τύπου, σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης, οι οποίοι επλήγησαν λόγω των έκτακτων μέτρων που υιοθετήθηκαν για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, λόγω της πανδημίας τα οχήματα δεν πραγματοποιούσαν δρομολόγια, με αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων τους. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρέχεται δυνατότητα οικονομικής εκμετάλλευσης rou χρόνου πριν από την απόσυρσή τους. 

Παρατίθεται ακολούθως η τροπολογία στο σύνολό της:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!