Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. Ρύθμιση επαγγέλματος Εσωτερικού Ελεγκτή

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και στο σχέδιο νόμου "Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων" θεσπίζονται διατάξεις για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και τη ρύθμιση του επαγγέλματος του Εσωτερικού Ελεγκτή και του Δόκιμου Εσωτερικού Ελεγκτή.

Παρατίθεται ακολούθως η τροπολογία στο σύνολό της:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!