Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Δ.15/Δ΄/80643/2021 Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφέρειας Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ΄)
Διεύθυνση : Σταδίου 29
105 59 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Ράπτη
Τηλέφωνο : 213 151 6814
Ηλεκ. Ταχ. : erapti@ypakp.gr

Α.Δ.Α.: Ψ9ΙΓ46ΜΤΛΚ-ΥΞΒ

Αθήνα, 19 / 10 / 2021

Αριθ. Πρωτ. : Δ.15 / Δ΄ / 80643

ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ : «Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφέρειας Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης»

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/Α325/6.10.2021(ΑΔΑ: Ψ4ΞΚ465ΧΘΞ-Χ9Ρ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4646/Β/7.10.2021) οριοθετήθηκαν ως σεισμόπληκτες (σεισμοί της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021) περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, και συγκεκριμένα:

Α) Δήμος Αρχαρνών – Αστερουσιών

  • Δημοτικές Κοινότητες Αρχανών και Κάτω Αρχανών της Δημοτικής Ενότητας Αρχανών
  • Δημοτικές Κοινότητες Καλυβίων, Λιγορτύνου, Τεφελίου και Χαρακίου της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων
  • Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Νίκου Καζαντζάκη

Β) Δήμος Γόρτυνας

  • Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Αγίας Βαρβάρας

Γ) Δήμος Ηρακλείου

  • Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Τεμένους

Δ) Ολόκληρος ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Στο πλαίσιο της ανακούφισης και στήριξης των πληγέντων έχουν θεσπιστεί οι πάγιες ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997 και της υπ’ αριθ. Φ14/οικ.333/06.03.1998 υπουργικής απόφασης (Β' 272), για τις επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες.

Για τις ανωτέρω κατηγορίες προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό:

α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα (μετά των προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που γεννήθηκαν μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα),

β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα, κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων),

γ) εξόφληση των ανωτέρω εισφορών, κεφαλαιοποιημένων και τρεχουσών, σε δώδεκα (12) έως εικοσιτέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα, κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή. Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) και μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24).

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.

Συνημμένο αρχείο:

1. Η υπ’ αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/Α325/6.10.2021(ΑΔΑ: Ψ4ΞΚ465ΧΘΞ-Χ9Ρ) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών και το σχετικό ΦΕΚ 4646/Β/7.10.2021.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!