Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία Αναστολή προθεσμιών αξιογράφων για επιχειρήσεις της Εύβοιας

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. 

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας»

Μεταξύ των προτεινόμενων διατάξεων, επισημαίνουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 1 της τροπολογίας αντιμετωπίζεται το ζήτημα της στήριξης επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν την έδρα τους κατά την 3η.8.2021 στους Δήμους Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δυνάμει των υπ' αρ. 7076/3.8.2021, 13374/5.8.2021 και 7248/6.8.2021 αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, και οι οποίες δεν εντάχθηκαν στη ρύθμιση του άρθρου 34 του ν. 4829/2021 (Α' 166) για την αναστολή προθεσμιών αξιογράφων. Στις επιχειρήσεις αυτές δίνεται η δυνατότητα να εξοφλήσουν εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών τα οφειλόμενα από αυτές αξιόγραφα και να μην καταχωριστούν για τον λόγο αυτό σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς.

Παρατίθεται ακολούθως η τροπολογία στο σύνολό της:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!